Học bổng Cử nhân/Thạc sĩ 100% học phí của Đại học Utrecht, Hà Lan, 2016

0

SSDH – Đại học Utrecht, Hà Lan trao tặng Học bổng Ưu tú (Excellence Scholarship) cho các tân sinh viên xuất sắc tương lai. Học bổng có giá trị các sinh viên theo học chương trình Cử nhân hoặc Thạc sĩ tại một số ngành học nhất định tại trường. Thời hạn nhận  hồ sơ: 1/4 hoặc 1/12 hàng năm tùy thuộc chương trình học.

 

 	Học bổng Cử nhân/Thạc sĩ 100% học phí của Đại học Utrecht, Hà Lan, 2016

 

Đơn vị cấp học bổng: Đại học Utrecht, Hà Lan.

 

Ngành học: Học bổng được trao cho các ngành:

 

Chương trình cử nhân quốc tế:

 • Kinh tế học và  Kinh tế học quản trị.
 • Các ngành khai phóng tại trường College Utrecht.

Chương trình Thạc sĩ quốc tế: các ngành học được đào tạo bởi các trường sau đại học trực thuộc sau:

 • Trường Khoa học địa chất (Graduate School of Geosciences)
 • Trường Nhân văn (Graduate School of Humanities)
 • Trường Luật, Kinh tế học và Quản trị (Graduate School of Law, Economics and Governance)
 • Trường Khoa học Đời sống (Graduate School of Life Sciences)
 • Trường Khoa học Tự nhiên (Graduate School of Natural Sciences)
 • Trường Khoa học Xã hội và Hành vi (Graduate School of Social and Behavioral Sciences)

Đối tượng nhận học bổng: Sinh viên quốc tế (không có quốc tịch Hà Lan hoặc các nước thuộc Khu vực Kinh tế châu Âu)

 

Giá trị học bổng: Học bổng bao gồm 100% học phí và 10000 € sinh hoạt phí/ năm học.

 

Số lượng học bổng: Khoảng 55 học bổng.

 

Thời hạn học bổng: Tối đa là 2 năm cho chương trình học Thạc sĩ và 3 năm cho chương trình học Cử nhân.

 

Yêu cầu: Sinh viên phải đáp ứng tất cả các yêu cầu sau:

 • Ứng viên không phải công dân Hà Lan hoặc các nước thuộc Khu vực Kinh tế châu Âu.
 • Không tốt nghiệp phổ thông tại Hà Lan.
 • Trúng tuyển vào một trong các chương trình Thạc sĩ quốc tế (học tại một trong các trường sau đại học được kể trên), chương trình Cử nhân ngành Kinh tế học và Kinh tế học quản trị hoặc các chương trình của trường College Utrecht.
 • Tốt nghiệp hệ cử nhân ngành học phù hợp với chương trình học Thạc sĩ hoặc tốt nghiệp phổ thông (với hệ Cử nhân) hoặc tương đương.
 • Đủ tiêu chuẩn nhận visa Hà Lan.         

Thời hạn nhận hồ sơ: Các sinh viên ứng tuyển vào hệ cử nhân ngành Kinh tế học và Kinh tế học quản trị có nguyện vọng được ứng tuyển học bổng nên nộp đơn ứng tuyển trước 1/4 hàng năm. Các sinh viên ứng tuyển hệ Thạc sĩ nộp đơn trước 1/12 hàng năm.

 

Phương thức nạp đơn: Sinh viên không được quyền trực tiếp ứng tuyển học bổng. Thay vào đó, sinh viên có thể nêu rõ nguyện vọng được nhận học bổng trong mẫu đơn đăng kí ứng tuyển vào trường. Ban tuyển sinh nhà trường sẽ cân nhắc và lựa chọn ra những ứng viên đủ tiêu chuẩn ứng tuyển học bổng.

 

Sinh viên nộp đơn online trực tiếp tại: https://apply.embark.com/ugrad/utrecht/11/

 

Xem thêm thông tin: http://www.uu.nl/masters/en/general-information/international-students/financial-matters/grants-and-scholarships/utrecht

 

Nguồn: Scholarshipplanet

 

 

Share.

Leave A Reply