Học bổng toàn phần đại học Murdoch bậc sau đại học năm 2023

0

SSDH- đã trở thành trường đại học có tư duy tự do trong quá trình phát triển. Kể từ ngày thành lập vào năm 1973, nhà trường đã cam kết mang lại cho sinh viên một nền giáo dục giúp người học thay đổi thế giới, tư duy cho bản thân và tìm ra những phương pháp mới để vượt qua hiện trạng.

1. Thời hạn đăng ký:  23h59 ngày 30/09/2023

2. Thông tin chung:

 • Đại học: Đại học Murdoch
 • Bậc học: Thạc sĩ, Tiến sĩ
 • Loại học bổng: Toàn phần
 • Quốc gia theo học: Úc

3. Thời gian nhận học bổng:

 • Thạc sĩ: 2 năm
 • Tiến sĩ: 3 năm

3. Giá trị học bổng:

 • Ứng viên sẽ được chi trả toàn bộ học phí và nhận được trợ cấp sinh hoạt lên tới 33.000 đô la Úc mỗi năm
 • Được hướng dẫn bởi những người cố vấn hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới.
 • Cơ hội đóng góp cho các dự án nghiên cứu quốc tế

4. Điều kiện:

 • Tất cả các quốc gia trên thế giới đều được nộp đơn đăng kí.
 • Đối với Thạc sĩ : Sinh viên phải có bằng cử nhân.
 • Đối với chương trình tiến sĩ Nghiên cứu:
  • Cần có bằng thạc sĩ hoặc bằng cấp tương đương thể hiện sự xuất sắc và khả năng nghiên cứu.
  • Bằng cử nhân và bằng danh dự hạng nhất hoặc hạng hai được ưu tiên.

5. Cách thức đăng kí:

 • Đối với học bổng tại Đại học Murdoch, bạn có thể đăng ký trực tuyến.
 • Bạn phải nộp đơn trực tuyến với các tài liệu cần thiết tại đây
 • Sau khi đáp ứng tất cả các yêu cầu, hoàn thành đơn đăng kí và gửi đến Văn phòng Nghiên cứu Sau đại học theo địa chỉ [email protected].

Tác giả: Ivolunteervietnam

Share.

Leave A Reply