Học bổng Trung tâm Nghiên cứu Môi trường Không gian (SERC), Úc, 2017

0

SSDH – Trung tâm nghiên cứu môi trường không gian (SERC) đang trao các suất học bổng cho sinh viên Úc và quốc tế. Học bổng dùng để theo học nghiên cứu bậc đại học và bậc sau đại học tại Đại học Queensland.

Học bổng Trung tâm Nghiên cứu Môi trường Không gian (SERC), Úc, 2017

Mục tiêu của học bổng là hỗ trợ sinh viên theo đuổi đào tạo và nghiên cứu khoa học tiêu chuẩn tốt nhất thế giới.

Mã CRC cho lĩnh vực Quản lý môi trường không gian (SEMCRC) do Trung tâm nghiên cứu môi trường không gian (SERC) quản lý đã được thành lập để tao dựng các chuyên gia Úc và quốc tế trong tính toán, điều hành, phân tích và quản lý các mảnh thiên thạc trong không gian và phát triển công nghệ gìn giữ môi trường không gian.

Bậc học: Nghiên cứu bậc đại học và sau đại học

Ngành học: Học bổng dùng cho các ngành sau:

 • Toán học
 • Vật lý
 • Quản lý dữ liệu động
 • Kỹ thuật
 • Hình quang học thích nghi
 • Động lực học thiên thể
 • Đo đạc
 • Địa tin học
 • Kỹ thuật laser
 • Hình quang học thích nghi ngôi sao nhân tạo laser
 • Vật lý laser
 • Định vị vệ tinh
 • Khoa học không gian
 • Theo dõi không gian

Giá trị học bổng: Học bổng bao gồm mức hỗ trợ một phần và các cơ hội đến từ Trung tâm nghiên cứu môi trường không gian (SERC). Ứng viên thành công sẽ có cơ hội nộp đơn cho các vị trí ngắn hạn hấp dẫn tại các trung tâm nghiên cứu không gian trên quốc tế và Úc.

Số lượng học bổng: Không cụ thể

Học bổng có thể nhận ở Úc.

Yêu cầu:

 • Thành tích học tập
 • Nghiên cứu liên quan tới các mục tiêu của SERC
 • Tiềm năng đóng góp lâu dài cho các kết quả nghiên cứu
 • Đầu vào: Ứng viên phải có bằng cấp bậc học trước
 • Tiếng Anh: Ứng viên phải đáp ứng tiêu chuẩn thông thạo ngọai ngữ cần
 • thiết của nơi cấp học bổng

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/12/2017.

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên có thể nộp đơn trực tuyến.

 • Khuyến khích ứng viên đọc các quy định cuối cùng cho học bổng trước khi nộp đơn, đặc biệt là bất kỳ điều kiện tiêu chuẩn cụ thể.

Đơn ứng tuyển online

Xem thêm thông tin: Link học bổng

Theo: Scholarshipplanet

Share.

Leave A Reply