Hướng dẫn viết thư xin thêm tiền (Financial Aid Appeal Letter) dành cho du học sinh Mỹ

0

SSDH – Du học mỗi nước có những đặc điểm riêng nhưng bạn có biết, nếu du học Mỹ bạn có thể viết thư xin thêm tiền đấy. Hãy tìm hiểu bí kíp này cùng SSDH nha.

writing.jpg

Bài viết chi tiết giúp các bạn có thể viết thư xin thêm tiền này từ anh Khương Nguyễn, cựu du học sinh Mỹ chia sẻ. Thư này trong tiếng anh gọi là “financial aid appeal letter” được dùng cho những trường có hỗ trợ tài chính dựa trên khả năng tài chính của gia đình (“need-based financial aid”), hay nói một cách khác, những trường cho phép học sinh quốc tế gửi CSS PROFILE hoặc International Student Financial Aid Application (ISFAA), hoặc một loại giấy tờ hỗ trợ tài chính riêng của trường đó.

Trong những giấy tờ tài chính này, mình liệt kê chi tiết tài sản, thu nhập của ba mẹ, và các thông tin liên quan để giúp trường xác định tình hình tài chính của gia đình. Ở phần cuối cùng, họ yêu cầu mình ước chừng khả năng đóng (“contribution”) cho học phí và ăn ở mỗi năm. Ví dụ như con số contribution đó mình khai là 25.000 USD/năm. Nhưng khi trường gửi thư chấp nhận, họ chỉ cho đủ tiền để gia đình đóng 30.000 USD/năm, tức cao hơn 5.000 USD/năm khả năng đóng mình đã khai. Có nhiều lý do trường bắt đóng cao hơn mức mình khai.

  • Thứ nhất, khi phân tích tài sản và thu nhập của gia đình, họ ước chừng mình đóng được khoảng 30.000 đô/năm chứ không phải 25.000 đô/năm.
  • Thứ hai, có thể họ nói thách, để xem mình chịu chi không, cho nên không tội gì mà mình phải đồng ý ngay lập tức.
  • Thứ ba, một số trường có chính sách học sinh quốc tế phải chi một khoản tối thiểu nhất định. Nói chung, vì lý do nào, mình vẫn nên mặc cả. Nộp đơn đại học Mỹ giống như đi mua xe hơi cũ. Đừng bao giờ trả giá đầu tiên của người bán, mà hãy thương lượng để lấy giá tốt hơn.

Trong thư xin tiền, các bạn hãy thực hiện 4 bước ngắn gọn và đơn giản sau:

𝟏. 𝐂𝐚́𝐦 𝐨̛𝐧. Hãy thể hiện lòng biết ơn việc họ chấp nhận mình vào trường và trao cho mình một khoảng hỗ trợ tài chính lớn: “𝐼’𝑑 𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑦 𝑚𝑦 𝑔𝑟𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑡ℎ𝑖𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑜𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑡𝑦 𝑎𝑛𝑑 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑎𝑖𝑑 𝑝𝑎𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒…”

𝟐. 𝐋𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐤𝐞̂ 𝐫𝐨̃ 𝐫𝐚̀𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜 𝐬𝐨̂́ 𝐦𝐚́ và vì sao mức hỗ trợ họ cho vẫn không đủ để mình đi học: “𝐵𝑢𝑡 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑖𝑡𝑒 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜𝑢𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑎𝑖𝑑 𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟, 𝑖𝑡 𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑑𝑜𝑒𝑠 𝑛𝑜𝑡 𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑒 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 𝑜𝑓 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑦 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑦 𝑐𝑙𝑎𝑖𝑚𝑒𝑑 𝑜𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝐶𝑆𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐹𝐼𝐿𝐸 (𝑜𝑟 𝐼𝑆𝐹𝐴𝐴)…” Ở đây bạn có thể kể thêm một số tình tiết giải thích tình hình tài chính xấu đi của gia đình, như COVID, ba mẹ mất việc, nhà mới sinh đứa em, đứa em vừa lên cấp ba và sắp học đại học trong vài năm. Viết súc tích, thật, và đừng phóng đại.

𝟑. Đ𝐞̂̀ 𝐧𝐠𝐡𝐢̣ 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝐡𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐭𝐚̀𝐢 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 đ𝐢̣𝐧𝐡. Điều này đòi hỏi bạn phải hiểu rõ các loại hỗ trợ tài chính. Thứ nhất, họ cho học bổng (merit-based scholarship), đây là dựa trên thành tích học. Bạn có thể hỏi trường còn các loại học bổng nào khác mà bạn có thể ứng cử vào không. Thứ hai, họ cho tiền chu cấp (need-based grant), khá giống học bổng, nhưng dựa vào khả năng tài chính của gia đình. Bạn cũng có thể hỏi xin thêm như học bổng. Thứ ba, họ cho tiền làm việc. Thường họ cho phép mình làm 1-2k/năm, tối đa là 4k hoặc 5k/năm. Nếu thấy ít quá thì xin họ tăng con số này lên. Thứ tư, họ cho vay khoảng 2k hoặc 3k/năm. Con số cao nhất Khương từng thấy là 6k/năm. Nếu bạn ok việc vay thêm thì xin phép họ tăng khoản này lên.

𝟒. 𝐍𝐡𝐚̂́𝐧 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐥𝐨̛̣𝐢 𝐢́𝐜𝐡 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐥𝐚̣𝐢 𝐜𝐡𝐨 𝐦𝐨̂𝐢 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 đ𝐚̣𝐢 𝐡𝐨̣𝐜, cám ơn một lần nữa, và kết thúc. Khi xin tiền, mình cần phải thuyết phục họ vì sao mình đáng được họ đầu tư thêm. Hãy nghĩ đến hồ sơ của mình và nhân mạnh các chi tiết giúp mình nổi bật: “𝐼 𝑝𝑙𝑎𝑦 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑎𝑥𝑎𝑝ℎ𝑜𝑛𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑤𝑜𝑢𝑑 𝑙𝑜𝑣𝑒 𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑒 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ 𝑜𝑓 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑚𝑢𝑠𝑖𝑐 𝑒𝑛𝑠𝑒𝑚𝑏𝑙𝑒,” “𝐼 𝑠𝑝𝑒𝑎𝑘 3 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑢𝑎𝑔𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑤𝑜𝑢𝑙𝑑 𝑙𝑜𝑣𝑒 𝑡𝑜 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ𝑒𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑐𝑙𝑢𝑏𝑠 𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑢𝑠,” “𝐼’𝑑 𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑦 𝑎𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑟𝑜𝑙𝑒 𝑖𝑛 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑢𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑓 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑔𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠.”

Male student in classroom writing in notebook

Một thư tốt không dài quá 1 trang, đi thẳng vào vấn đề, và không kêu khổ đến mức trông tuyệt vọng. Các bạn nên viết càng sớm càng tốt, vì mỗi năm trường trao hỗ trợ ở một mức nhất định, hết rồi thì không cho nữa. Viết xong rồi lưu lại bằng một bản PDF để nó trong chuyên nghiệp hơn.

Thường thì bạn sẽ nhận được thêm 1k hoặc 2k, nhiều lắm là thêm 5k. Chuyện nhận được thêm 10k như bạn Nhân rất hiếm khi xảy ra. Thậm chí Khương cũng bất ngờ. Nên các bạn tự điều chỉnh lại kỳ vọng. Các độc giả lưu ý một số trường hợp khó xin tiền sau:

Những trường không trao need-based financial aid cho học sinh quốc tế, tức không yêu cầu học sinh điền vào CSS PROFILE hoặc ISFAA khi nộp đơn. Lý do bởi vì họ không biết tình hình tài chính của gia đình như thế nào. Bạn có thể thử email hỏi họ mình gửi họ CSS PROFILE hoặc ISFAA thì họ có đánh giá khả năng đóng được không. Nhưng Khương nghĩ xác suất sẽ thấp.

Trường cho đủ tiền để mình đóng một khoản tương đương hoặc thấp hơn mức mình khai. Ví dụ như mình khai đóng được 25k/năm, họ cho đủ để chỉ đóng đúng 25k/năm hoặc chỉ 22k/năm thôi. Ở đây thì chẳng có cớ để xin thêm. Trừ phi từ hồi nộp đơn đến lúc nhận kết quả, công ty của gia đình phá sản hoặc một trường hợp tương tự làm giảm khả năng đóng. Trong trường hợp này, mình sẽ phải gửi giấy tờ để minh chứng.

Lỡ đặt cọc rồi. Trường biết gần như 90% xác suất bạn sẽ nhập học, nên chẳng có động lực để cho thêm.

Các bạn đừng ngại viết, vì nếu xin thêm không được thì chẳng bị gì đâu. Không ai rút quyết định chấp nhận học chỉ vì mình xin thêm tiền. Cả học sinh Mỹ lẫn quốc tế đều viết ầm ầm mỗi năm. Không xin thì chịu đóng nhiều hơn thôi. Dân Việt Nam mình đi chợ trả giá hàng ngày mà, việc gì phải sợ.

Các bạn có thể dùng template này ở đây để bắt đầu. Lưu ý là đừng sao chép từng câu từng chữ nhé. Vì bạn nào cũng làm thế thì ban tuyển sinh của một số trường sẽ nhận ra ngay.
https://bit.ly/2OlZorQ

SSDH Team

Share.

Leave A Reply