Kế hoạch định cư 2022-2024 của Bộ di trú Canada

0

SSDH – Chính phủ Canada đã đưa ra thông tin chi tiết về kế hoạch và con số cụ thể cho định cư 3 năm tiếp theo.

2022 – 431,645
2023 – 447,055
2024 – 451,000
Đáng chú ý:
⭕️Public policy TR to PR gần 40000 hồ sơ: năm ngoái chương trình này đã giúp gần 90k du học sinh đã tốt nghiệp và người lao động tại Canada có PR một cách nhanh chóng và dễ dàng.
⭕️Các chương trình đầu tư liên bang bao gồm Start Up Visa (SUV) gần 1500 hồ sơ.
⭕️Các chương trình đề cử tỉnh bang 83500 hồ sơ
⭕️RNIP, Agri food pilot, Mobility Pathway 10250 hồ sơ
⭕Sponsor- bảo lãnh cha mẹ ông bà 25000 hồ sơ
Lưu ý cho các bạn du học sinh rút kinh nghiệm từ năm ngoái: đi thi ielts liền luôn và ngay. Ai đã tốt nghiệp cố gắng tìm công việc đi làm nhận lương vào payroll.
Chuẩn bị trước thì sẽ không lỡ chuyến đò như năm ngoái.
Các bạn follow mình để có chương trình mình sẽ update ngay và ai cần làm hồ sơ định cư mở CEC inbox mình luôn.
Theo dự đoán trong năm nay chắc chắn sẽ có những lần điểm rớt như năm ngoái đừng chờ đợi nữa cơ hội đây rồi.
SSDH (nguồn: Canada cần gì nói)
Share.

Leave A Reply