Làm thêm với visa du học tại Vương quốc Anh

0

SSDH- Bạn đã chuẩn bị xong visa du học tại Anh, điều cần quan tâm bây giờ là liệu bạn có thể làm việc trong khi đang học hay không, cũng như số giờ và loại công việc bạn có thể tham gia.

Tôi có thể làm việc tối đa bao nhiêu giờ khi là du học sinh ở Anh?

Học viên quốc tế hoàn toàn có thể làm thêm nếu họ có thị thực sinh viên hoặc thị thực Cấp 4. Trường hợp thuộc diện du lịch hoặc thị thực ngắn hạn, bạn không được phép làm việc, kể cả các vị trí không được trả lương và tình nguyện. Sau khi thị thực du học được chấp thuận, bạn sẽ nhận được thẻ giấy phép cư trú sinh trắc học (BRP) trong thư quyết định, trong đó nêu rõ các loại công việc bạn được phép tham gia.

Sinh viên đại học được phép làm việc toàn thời gian trong các kỳ nghỉ Giáng sinh, Phục sinh và nghỉ hè. Tuy nhiên, bạn phải đảm bảo tham gia tất cả các buổi học và giảng dạy chính thức trong kỳ nghỉ. Trong thời gian học, họ có thể làm thêm tối đa 20 giờ mỗi tuần. Bên cạnh đó, học viên sau đại học chỉ có thể làm thêm không quá 20 giờ mỗi tuần. Bạn có thể nghỉ phép hàng năm nhưng phải có sự cho phép bằng văn bản của người giám sát để đăng ký công việc full-time trong thời gian này.

Sinh viên khóa học tiếng Anh được phép làm việc toàn thời gian ngoài học kỳ. Điều này bao gồm thời gian trước và sau khi khóa học bắt đầu và kết thúc, miễn là thị thực du học vẫn còn hiệu lực. Trong thời gian học, những sinh viên này có thể làm việc tới 10 giờ mỗi tuần.

Du học sinh với thị thực sinh viên cũng có thể tham gia thực tập, nhưng lĩnh vực thực tập phải liên quan đến ngành học. Việc thực tập chiếm không quá 50% thời gian khóa học và sinh viên cần có thư giới thiệu từ cố vấn học tập.

Các vị trí làm việc có hiệu quả chuyên môn sẽ không trái với quy định nhập cư của sinh viên miễn là bạn đang theo học âm nhạc, kịch hoặc khiêu vũ ở cấp độ văn bằng trở lên. Vị trí này phải được thông qua bởi trường đại học để chứng minh công việc là một phần bắt buộc của khóa học.

Loại công việc nào không được phép làm khi du học ở Anh?

Trước khi bắt đầu, trong quá trình học và sau khi tốt nghiệp, miễn là bạn đang ở Vương quốc Anh theo thị thực sinh viên hoặc thị thực cấp 4, những công việc sau đây là không được phép:

– Làm vận động viên thể thao, huấn luyện viên hoặc nghệ sĩ giải trí chuyên nghiệp

– Tự kinh doanh hoặc tham gia vào các cuộc thảo luận kinh doanh

– Làm việc như một bác sĩ hoặc nha sĩ trong đào tạo

– Làm việc ở vị trí cố định toàn thời gian

– Làm việc ở cấp độ sau đại học (trừ khi là nhân viên hội sinh viên)

Bạn có thể được phép làm việc như một cá nhân tự kinh doanh nếu bạn nộp đơn xin thị thực Khởi nghiệp trước khi thị thực sinh viên hết hạn với sự hỗ trợ từ trường đại học.

Tôi có thể tham gia thể thao hoặc học tập với học bổng thể thao khi là sinh viên quốc tế tại Vương quốc Anh không?

Sinh viên ở Vương quốc Anh có thị thực cấp 4 có thể tham gia vào các hoạt động sau miễn là họ là người nghiệp dư (tham gia vì sở thích cá nhân chứ không phải để kiếm sống):

– Chơi hoặc huấn luyện trong các sự kiện từ thiện

– Chơi hoặc huấn luyện thể thao trong thời gian thực tập như một phần của khóa học

– Chơi hoặc huấn luyện viên khi học đại học từ cấp độ văn bằng trở lên

Ngoài ra, nếu việc học của bạn được tài trợ bởi học bổng thể thao, bạn có thể chơi hoặc huấn luyện để đổi lấy học bổng mà không vi phạm các quy định về thị thực du học.

Làm cách nào để du học sinh chứng minh quyền làm việc tại Vương quốc Anh?

Từ ngày 6 tháng 4 năm 2022, các doanh nghiệp không còn chấp nhận giấy phép làm bằng chứng về quyền làm việc Anh. Sinh viên bắt buộc phải liên hệ với nhóm Thị thực và Nhập cư Anh để được cấp một “mã chia sẻ” và sau đó cung cấp cho chủ lao động. Bạn cũng có thể phải đề cập đến lịch trình học nhằm chứng minh thời gian bạn được phép làm việc nhiều hơn.

Tôi có thể tham gia tình nguyện khi du học ở Anh không?

Brexit đã dẫn đến một số thay đổi về quy định làm việc đối với các loại thị thực khác nhau, nhưng thị thực sinh viên vẫn tiếp tục cho phép bất kỳ ai trong hoặc ngoài Liên minh Châu Âu đang ở Vương quốc Anh được làm việc. Kỹ năng tiếng Anh có thể là một tiêu chuẩn để được tuyển dụng. Sinh viên có thị thực cấp 4 được phép tình nguyện nhưng số giờ sẽ được tính vào hạn ngạch hàng tuần nêu trên.

Là một tình nguyện viên, điều quan trọng cần nhớ là:

  • Bạn không có hợp đồng
  • Bạn không điền vào một vị trí cố định
  • Bạn không phải là nhân viên
  • Bạn không nhận được thanh toán

Nếu bạn đang tình nguyện cho một doanh nghiệp, điều quan trọng là phải kiểm tra xem họ xem bạn là tình nguyện viên không lương hay nhân viên tình nguyện được trả lương để không vị phạm các quy định về thị thực du hoc.

Tôi có thể ở lại làm việc ở Anh sau khi hoàn thành chương trình du học không?

Sau khi hoàn thành bằng cấp của mình, bạn có thể làm việc toàn thời gian trước khi thị thực hết hiệu lực. Tuy nhiên, bạn vẫn bị hạn chế về loại công việc được phép tham gia. Để ứng tuyển các vị trí trong lĩnh vực khác, sinh viên sẽ cần xin thị thực mới phù hợp. Điều này sẽ phụ thuộc vào vị trí công việc và thời gian ở lại quốc gia này.

Tôi có phải trả thuế và bảo hiểm quốc gia khi làm việc tại Vương quốc Anh với tư cách là sinh viên quốc tế không?

Câu trả lời ngắn gọn là có. Ở Anh, các khoản thanh toán thuế và bảo hiểm quốc gia được tự động khấu trừ từ tiền lương trước khi thanh toán cho bạn. Khi bắt đầu công việc, bạn cần đăng ký Số Bảo hiểm Quốc gia để thiết lập quy trình này.

Người dịch: Bao Dung (SSDH)

Share.

Leave A Reply