Tự học PTE Writing

0

SSDH – Bên cạnh việc tham gia các lớp học, tự học cũng là một phần thiết yếu để đạt được kết quả cao trong bất kỳ kỳ thi nào, bao gồm cả PTE. Để giúp bạn làm tốt nhất trong Phần thi Viết, SSDH đã tổng hợp một số mẹo hữu ích trong bài viết dưới đây.

Xem thêm

Template “mì ăn liền” cứu tinh vho phần thi PTE Writing của bạn

Những từ vựng “ăn điểm” cho bài PTE essay

Là một phần của PTE Academic, bạn phải sở hữu một số kỹ năng tiếng Anh cốt lõi nhất định để tối đa hóa điểm số của mình.

1. Summarize Written Text (Tóm tắt văn bản)

Ở dạng câu hỏi Summarize Written Text, bạn sẽ được tính điểm dựa trên nội dung, yêu cầu về hình thức, ngữ pháp và từ vựng.

Khi hoàn thành loại câu hỏi này, trước tiên bạn nên đọc lướt qua đoạn văn bản được đưa ra để đảm bảo rằng bạn hiểu nó nói về cái gì. Nếu bạn không chắc nó nói về cái gì, hãy đoán dựa trên ngữ cảnh.

Bạn nên cố gắng ghi chú trên Erasable Noteboard Booklet (Sổ ghi chú có thể xóa được) hoặc trên màn hình khi bạn đọc. Nếu bạn sử dụng màn hình, hãy nhớ xóa ghi chú của mình trước khi nhấp vào ‘tiếp theo’ nếu không sẽ hết thời gian.

Một số cách nhanh chóng để ghi điểm bao gồm:

  • Bám sát chủ đề hoặc mục đích của văn bản. Các điểm chính trong văn bản thường sẽ được lặp lại, phát triển và đánh dấu – hãy cố gắng đưa những điểm này vào bài viết của bạn. Nếu bạn không tóm tắt ý nghĩa hoặc mục đích, bạn sẽ không được điểm.
  • Không bao gồm các ví dụ hoặc bằng chứng hỗ trợ trong bài làm của bạn.
  • Sử dụng các từ trong văn bản nhưng cố gắng sử dụng các từ đồng nghĩa nếu có thể.
  • Sử dụng các cụm danh từ nếu có thể để cho thấy rằng bạn có thể sử dụng một số đặc điểm của từ vựng học thuật trong bài viết của mình.

Khi hoàn thành loại câu hỏi, hãy chắc chắn rằng bạn chỉ viết một câu. Nếu bạn viết nhiều hơn, điểm sẽ bị mất.

Một câu tốt cho loại câu hỏi này dài 20-35 từ. Nếu bạn viết một câu ngắn, nó sẽ không nắm bắt được tất cả các ý nghĩa. Hãy nhớ kiểm tra số từ trong hộp bên dưới câu trả lời của bạn.

Khi bạn viết câu, hãy thử nghĩ lại ằng:

  • Mình đã tóm tắt những điểm chính chưa?
  • Câu của mình có bắt đầu bằng chữ in hoa và kết thúc bằng dấu chấm không? Nếu bạn đánh vần mọi thứ bằng chữ in hoa hoặc tất cả các từ đều viết thường, bạn sẽ bị điểm 0.
  • Bạn đã sử dụng câu ghép hoặc câu phức một cách chính xác chưa? (dấu câu, từ nối đã phù hợp hay chưa…)

Đảm bảo sử dụng các cấu trúc ngữ pháp mà bạn cảm thấy mình có thể viết đúng. Thông thường, một cấu trúc phức tạp là cần thiết để tóm tắt văn bản.

Đừng quên, luôn dành thời gian để kiểm tra ngữ pháp và từ vựng của bạn trước khi nhấp vào “Next” hoặc hết 10 phút.

Khi kiểm tra câu trả lời của bạn, hãy tìm các mạo từ, đặc biệt là ‘the’, giới từ, thì, số nhiều và sự thống nhất giữa chủ ngữ và động từ cũng như các lỗi phổ biến của chính bạn. Kiểm tra xem bạn đã không viết một câu run-on. Nếu có, hãy biến nó thành câu ghép hoặc câu phức.

2. Write Essay (Viết Bài Luận)

Phần thứ hai của phần Viết bao gồm loại câu hỏi Viết luận.

Loại câu hỏi này sẽ kiểm tra ngữ pháp, chính tả, từ vựng và kỹ năng viết luận. Điều quan trọng là quản lý thời gian, vì bạn sẽ cần đủ thời gian để lập kế hoạch, viết và đọc lại bài luận, tất cả trong vòng 20 phút.

Bạn sẽ được chấm điểm về nội dung và các yêu cầu về hình thức của câu hỏi, cũng như ngữ pháp, phạm vi ngôn ngữ chung, phạm vi từ vựng và chính tả của bạn.

Nhìn chung, bài luận của bạn nên:

Giải quyết lời nhắc. Nếu không, bạn sẽ ghi điểm không.

Hãy lên kế hoạch và tổ chức tốt.

Thể hiện tư duy phản biện để thể hiện cách tiếp cận logic đối với chủ đề bài luận.

Bao gồm 4 đoạn văn: phần mở đầu, 2 đoạn thân bài, mỗi đoạn phát triển một ý và một đoạn kết ngắn tóm tắt các ý của bạn.

Bao gồm các ví dụ, giải thích và sự kiện để hỗ trợ quan điểm mà bạn đang thể hiện.

Dài từ 200-300 từ. Cố gắng viết chỉ hơn 200 từ và sử dụng thời gian để kiểm tra chất lượng bài viết của bạn. Nếu bạn viết ít hơn 200 hoặc nhiều hơn 380 từ, bạn sẽ không được điểm.

Sử dụng cùng một phương pháp ghi chú như loại câu hỏi Tóm tắt văn bản bằng văn bản.

Phần giới thiệu của bạn có thể được liên kết với các đoạn thân bài với phần tổng quan. Sau đó, đoạn thân bài đầu tiên có thể được liên kết với đoạn thân bài thứ hai bằng một thiết bị liên kết.

Sau đó, đối với một kết luận, hãy liên kết nó bằng cách viết Kết luận, Để kết luận.. v.v.

Trong bài viết của bạn, hãy cố gắng sử dụng các câu phức tạp vì bạn sẽ ghi được nhiều điểm hơn. Đảm bảo thay đổi ngôn ngữ bằng cách sử dụng các từ đồng nghĩa, trái nghĩa và từ vựng học thuật.

Việc sử dụng các cách diễn đạt thành ngữ hoặc thông tục phù hợp sẽ giúp bạn đạt điểm cao, nhưng đừng sử dụng quá nhiều vì bài viết của bạn sẽ không hoàn toàn mang tính học thuật.

Cuối cùng, khi nói đến chính tả, hãy đảm bảo đánh vần chính xác từng từ. Mắc nhiều hơn 1 lỗi chính tả có nghĩa là bạn sẽ bị điểm 0 cho câu hỏi này.

Luôn nhớ đọc lại bài viết của bạn để đảm bảo không có lỗi nào trước khi nhấp vào tiếp theo.

SSDH Team

Share.

Leave A Reply