Từ vựng tiếng Anh thời kì Covid-19

0

Sẵn sàng du học – Sau khi dịch Covid-19 bùng phát, các bạn nghe và đọc các bản tin cũng thấy khá nhiều từ vựng liên quan đến Covid-19 được sử dụng rộng rãi. SSDH tổng hợp các từ và cụm từ Covid-19 dưới đây nhé.

English

1.Incubation period: Thời gian ủ bệnh

Ex: The incubation period of COVID-19, which is the time between exposure to the virus and symptom onset, is on average 5-6 days, but can be as long as 14 days. Thus, quarantine should be in place for 14 days from the last exposure to a confirmed case.

( Thời gian ủ bệnh của Covid-19 là khoảng thời gian từ khi tiếp xúc với virus cho tới khi khởi phát các triệu chứng bệnh, trung bình khoảng 5-6 ngày nhưng có thể kéo dài đến 14 ngày. Do đó, thời gian cách ly cần được thực hiện trong 14 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng đến khi phát hiện bệnh nếu có )

2. Pre-existing medical condition: Tiền sử bệnh

Ex: People of any age with Pre-existing medical conditions are at increased risk for severe illness from COVID-19.

(Những người ở bất kì độ tuổi nào có tiền sử bệnh sẽ có nguy cơ mắc Covid 19 cao )

4. Vaccine: Vắc xin

Ex: Vaccines typically require years of research and testing before reaching the clinic, but scientists are racing to produce a safe and effective vaccine by next year.

(Vắc-xin thường đòi hỏi nhiều năm nghiên cứu trước khi đưa vào sử dụng, nhưng các nhà khoa học đang chạy đua để sản xuất một loại vắc-xin an toàn và hiệu quả vào trước năm tới.)

4. Social distancing: Cách li xã hội

Ex: The central city of Da Nang introduced social distancing measures in accordance with Directive No 19/CT-TTg dated April 24 as from 0:00 hour on July 28 for at least 14 days, as directed by Prime Minister Nguyen Xuan Phuc.

(Thành phố Đà Nẵng đã áp dụng các biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị số 19 / CT-TTg ngày 24 tháng 4 kể từ 0 giờ ngày 28 tháng 7 trong ít nhất 14 ngày, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.)

5. Going maskless: Không đeo khẩu trang

Ex: In order to curb the spread of the virus, Hanoi has started imposing hefty fines for going maskless.

Share.

Leave A Reply