Từ vựng tiếng anh về năm mới

0

SSDH – Một năm mới sắp tới, bạn đã chuẩn bị cho một năm mới với mục tiêu chinh phục môn tiếng Anh chưa? Nếu chưa hãy bắt đầu thôi hoặc nếu đang thực hiện kế hoạch thì ôn lại từ mới về năm mới dưới đây nhé.

status-hay-ve-tieng-anh

 1. New year’s Eve /nju: jə: i:v/ đêm giao thừa
 2. Extravaganza /eks,trævə’gænzə/ sự kiện ăn mừng lớn cuối năm
 3. Father time /’fɑ:ðə taim/ hiện thân của năm cũ
 4. The Baby New Year / ðə ‘beibi nju: jə:/ hiện thân của năm mới
 5. Festivities /fes’tiviti/ ngày hội
 6. Firecrackers /’faie ‘krækə/ pháo
 7. Fireworks /’faiəwud/ pháo hoa
 8. Flute /flute/ ly sâm-panh
 9. Gathering /’gæðəriɳ/ tụ họp
 10. Gown /gaun/ váy dạ hội
 11. Horns /hɔ:n/ kèn giấy chúc mừng
 12. Confetti /kən’feti:/ hoa giấy
 13. Countdown /kaunt daun/ lễ đếm ngược đến giao thừa
 14. Merrymaking /’meri ‘meikiɳ/ dịp hội hè
 15. Parade /pə’reid/ diễu hành năm mới
 16. Streamer /’stri:mə/ tua rua/cờ đuôi nheo trang trí
 17. Stroke of midnight /strouk əv ‘midnait/ nửa đêm
 18. Toast /toust/ chén rượu chúc mừng
 19. Vow /vau/ Resolution /rezə’lu:ʃn/ lời quyết tâm cho năm mới
 20. To ring the new year /riɳ ðə nju: jə:/ chào mừng năm mới

Xem thêm:

 

SSDH tổng hợp

Share.

Leave A Reply