Úc: Chính quyền bang Queensland tăng gói hỗ trợ khủng hoảng COVID-19 cho du học sinh

0

Sẵn sàng du học – Study Queensland nhận ra rằng nhiều du học sinh đã mất nguồn thu nhập và đang cảm thấy lo lắng khi phải xa gia đình trong đại dịch khi nhiều học sinh không thể trở về nước. Khoản tài trợ mới này bổ sung cho một loạt các chương trình cứu trợ đã được Chính phủ Queensland, các trường đại học, các nhà cung cấp giáo dục và đào tạo và cộng đồng địa phương giới thiệu để hỗ trợ các du học sinh trong thời gian khó khăn này.

ssdh-sinh-vien-viet-nam1

 

Chính phủ Queensland đã tăng gấp ba lần hỗ trợ cho học sinh đồng thời tăng gói hỗ trợ và phục hồi giáo dục quốc tế trên toàn tiểu bang lên tới 15 triệu đô la.

Gói hỗ trợ này sẽ được tăng cường thêm 10 triệu đô la để hỗ trợ du học sinh gặp khó khăn tài chính nghiêm trọng do COVID-19.

Nhiều du học sinh đã mất nguồn thu nhập và đang cảm thấy lo lắng khi phải xa gia đình trong đại dịch khi nhiều học sinh không thể trở về nước. Khoản tài trợ mới này bổ sung cho một loạt các chương trình cứu trợ đã được Chính phủ Queensland, các trường đại học, các nhà cung cấp giáo dục và đào tạo và cộng đồng địa phương giới thiệu để hỗ trợ các du học sinh trong thời gian khó khăn này.

Hiện tại, Chính phủ Queensland đang nghiên cứu quy trình phân phối:

 • Tài trợ thêm cho các trường đại học có trụ sở tại Queensland và Các cơ sở giáo dục Kỹ thuật và Thực hành Cao đẳng (TAFE) tại Queensland để cấp thêm tài chính cho các dịch vụ hỗ trợ học sinh của họ.
 • Hỗ trợ tiền cho các học sinh theo học các chương trình học tư nhân như Giáo dục và Đào tạo nghề (VET) và chương trình tiếng Anh ELICOS.

Chính phủ Queensland rất mong đợi được thông báo thời điểm chương trình tài trợ bắt đầu có hiệu lực. Thông tin chi tiết về gói hỗ trợ có thể được tìm thấy dưới đây.

Trong khi đó, các du học sinh cần hỗ trợ ngay lập tức nên liên hệ với nhà cung cấp giáo dục của mình hoặc mạng lưới Trung tâm Sinh viên Queensland.

Sinh viên thuộc các trường đại học và TAFE tại Queensland

Chính phủ Queensland đang phân phối tài trợ cho các nhà cung cấp giáo dục và đào tạo lớn để bổ sung thêm cho các quỹ hỗ trợ tài chính của họ.

Nếu bạn là du học sinh thuộc một trong những trường học được liệt kê dưới đây và đang gặp khó khăn về tài chính do COVID-19, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ học sinh sinh viên của trường bạn. Trường của bạn sẽ có một quy trình để đánh giá điều kiện nhận hỗ trợ tài chính của bạn cũng như có những cách khác để hỗ trợ trải nghiệm của học sinh trong thời điểm này.

 • TAFE Queensland
 • Australian Catholic University
 • Bond University
 • Central Queensland University
 • Federation University
 • Griffith University
 • James Cook University
 • Queensland University of Technology
 • Southern Cross University
 • Torrens University
 • University of Queensland
 • University of Southern Queensland
 • University of the Sunshine Coast

Du học sinh thuộc các nhà cung cấp giáo dục và đào tạo tư nhân

Nếu bạn là một du học sinh học tại một nhà cung cấp giáo dục và đào tạo tư nhân có trụ sở tại Queensland, bạn có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính. Các tiêu chí đủ điều kiện sẽ được liệt kê ở dưới. Nếu bạn muốn nộp đơn đăng ký, thông tin bạn cung cấp phải đúng và chính xác.

Nếu bạn được đánh giá là đủ điều kiện, bạn sẽ nhận được khoản hỗ trợ trị giá 500 đô la vào tài khoản ngân hàng Úc của mình. Xin lưu ý, có thể mất đến hai tuần để số tiền này được chuyển đến tài khoản ngân hàng của bạn.

Cổng nhận đơn đăng ký trực tuyến sẽ được mở trong thời gian tới. Cổng sẽ vẫn mở cho đến khi hết nguồn tài trợ. Hãy đăng ký ngay lập tức nếu bạn cần hỗ trợ.

Điều kiện nhận hỗ trợ:

 • Trên 18 tuổi.
 • Hiện đang theo học tại một nhà cung cấp giáo dục đã đăng ký CRICOS ở Queensland, trong đó:

   

   

   

  • Không phải là một trường đại học có trụ sở tại hoặc chi nhánh ở Queensland.
  • Không phải trường TAFE tại Queensland.
  • Không phải là một trường tiểu học hoặc trung học.
  • Nếu bạn học tại một trong những tổ chức này, vui lòng liên hệ với tổ chức của bạn để biết thông tin về việc tiếp cận các gói hỗ trợ sinh viên gặp khó khăn.
 • Sở hữu visa du học để theo học tại một nhà cung cấp giáo dục và đào tạo ở Queensland.
 • Hiện đang sống ở Queensland.
 • Hiện đang sở hữu dưới 1000 đô la trong tài khoản ngân hàng – với bằng chứng giao dịch từ ngày 19 tháng 5 năm 2020 trở đi.
 • Phải có tài khoản ngân hàng Úc.

Nếu bạn không đáp ứng đủ các yêu cầu ở trên, vui lòng liên hệ với Trung tâm Sinh viên Queensland để gặp nhân viên xử lý hồ sơ và thảo luận về nhu cầu của bạn.

Nếu bạn đáp ứng đủ điều kiện, vui lòng theo dõi trang Facebook của Study Queensland để cập nhật thông tin về thời gian cổng nhận đơn đăng ký được mở.

Các du học sinh khác

Nếu bạn là một du học sinh ở Queensland nhưng lại không đáp ứng các tiêu chí ở trên – bạn sẽ vẫn nhận được hỗ trợ.

Vui lòng liên hệ với một trong những nhân viên tại Trung tâm Sinh viên Queensland để thảo luận về các lĩnh vực hỗ trợ.

Người dịch: Thùy Dương (SSDH)

Share.

Leave A Reply