Gặp vấn đề với nhà cung cấp dịch vụ giáo dục, du học sinh Úc nên làm gì?

0 1377 Views

Sẵn sàng du học – Tại Úc, có nhiều vấn đề khác nhau có thể phát sinh giữa du học sinh và nhà cung cấp dịch vụ giáo dục của họ. Trong khi đó, nhiều sinh viên, học sinh còn lúng túng trong cách giải quyết vì rào cản ngôn ngữ cũng như thiếu hiểu biết … Bài viết sẽ cung cấp cho bạn những cơ quan có thẩm quyền mà bạn có thể liên hệ để nhận được sự trợ giúp khi có bất kì vấn đề nào xảy ra.

[/caption]

Hàng năm, có hàng nghìn sinh viên quốc tế chọn học tại các trường đại học tốt nhất ở Australia.

Hàng năm, có hàng nghìn sinh viên quốc tế chọn học tại các trường đại học tốt nhất ở Australia.

Khi là một sinh viên, điều quan trọng là bạn luôn đảm bảo quyền lợi của mình và làm theo các thủ tục chính xác. Trước khi liên hệ với bất kỳ tổ chức nào dưới đây, hãy đảm bảo bạn đã làm đúng theo các bước để có thể giải quyết trực tiếp vấn đề với nhà cung cấp dịch vụ giáo dục của bạn: Điều đầu tiên cần làm đó là thực hiện khiếu nại với nhà cung cấp giáo dục của bạn.

Bạn có thể thấy rằng sau khi khiếu nại với nhà cung cấp dịch vụ giáo dục của mình, bạn vẫn không thể giải quyết vấn đề của mình một cách thỏa đáng và rằng bạn sẽ cần sự hỗ trợ hoặc giúp đỡ từ các tổ chức bên ngoài.

Vậy, bạn có thể liên hệ ai để được trợ giúp?

Nếu bạn gặp vấn đề bạn không thể giải quyết với nhà cung cấp dịch vụ giáo dục của mình, bạn có thể liên hệ với các cơ quan xử lý khiếu nại sau:

Du học sinh đang học tập tại các trường đại học tư nhân nếu không thể giải quyết khiếu nại với nhà cung cấp dịch vụ giáo dục, bạn có thể tìm kiếm sự trợ giúp từ Thanh tra Sinh viên quốc tế.

Đối với các vấn đề với trường đại học công lập, học viện hoặc trường TAFE, hãy liên lạc với Thanh tra Tiểu bang hoặc Lãnh thổ.

  • ACT Ombudsman
  • NSW Ombudsman
  • Northern Territory Ombudsman
  • Queensland Ombudsman
  • South Australian Training Advocate
  • Tasmania Ombudsman
  • Victoria Ombudsman
  • Western Australian Ombudsman

Đối với các khiếu nại về chất lượng khóa học, giáo viên hoặc cơ sở đào tạo của bạn, hãy liên hệ với Cơ quan Chất lượng Kỹ năng Úc (ASQA) hoặc Cơ quan Tiêu chuẩn Chất lượng Đại học (TEQSA).

Nếu nhà cung cấp của bạn nợ bạn một khoản tiền hoàn lại do thị thực sinh viên từ chối nhưng không thanh toán trong vòng 4 tuần, hoặc nếu nhà cung cấp dừng hoạt động và bạn cần sự giúp đỡ để tìm nhà cung cấp mới hay yêu cầu trả lại phí, hãy liên hệ với Dịch vụ Bảo vệ Học phí (TPS).

Nếu bạn có khiếu nại về phân biệt chủng tộc hoặc phân biệt đối xử, hãy liên hệ với Ủy ban Nhân quyền Úc (AHRC).

Nếu bạn có vấn đề về quyền làm việc, hãy liên hệ với Thanh Tra Công bằng trong lao động (FWO).

Nếu bạn có thắc mắc về thị thực du học, hãy liên hệ với Bộ Di Trú và Bảo Vệ Biên Giới (DIBP)

Nếu bạn cần tư vấn nhập cư và hỗ trợ xin thị thực, hãy liên hệ với đại lý di trú đã đăng ký. Để tìm đại lý, hãy xem Văn phòng của Cơ quan đăng ký nhập cư (MARA).

Người dịch: Hải Yến (SSDH)

Share.

Leave A Reply