Sinh viên du học đánh giá trải nghiệm học tập của họ tại Úc

0 1075 Views

Sẵn sàng du học – Student Experience Survey (SES), một khảo sát về trải nghiệm của sinh viên tại các trường đại học Úc, gần đây đã công bố khảo sát mới nhất trên trang web Quality Indicators for Learning and Teaching (QILT). Dù khảo sát này chỉ giới hạn ở các sinh viên nội địa, nó vẫn cho chúng ta biết từng nhóm sinh viên tại Úc đánh giá trải nghiệm học tập của họ như thế nào.

ssdh-du-hoc-uc-australia-sinh-vien

 

Phiên bản 2018 của SES cho ta cái nhìn tổng quát về trải nghiệm của sinh viên du học tại các trường đại học và cao học ở Úc. Nó không chỉ đưa ra một bức tranh tổng thể về trải nghiệm học tập của họ tại Úc, nó còn nêu bật những điểm mạnh và điểm yếu trong các lĩnh vực khác nhau của chương trình giáo dục sau trung học. Để tiết kiệm thời gian của bạn, bài viết sau đây chia làm hai phần: đánh giá của sinh viên trình độ Đại học và đánh giá của sinh viên trình độ Cao học.

Sinh viên trình độ Đại học

Chỉ hơn hai phần ba sinh viên du học đánh giá tích cực trải nghiệm học Đại học của họ tại Úc (khoảng 76%). Mặc dù 76% là đa số, cần lưu ý rằng sinh viên du học ít khi đánh giá tích cực trải nghiệm tổng thể của họ – ngược lại, 80 phần trăm sinh viên trong nước đánh giá tích cực trải nghiệm học tập của họ.

Đa số sinh viên du học đánh giá tích cực các khía cạnh khác trong quá trình học Đại học:

80% đánh giá tích cực mảng Phát triển kỹ năng cá nhân.

58% đánh giá tích cực mảng Tương tác với người học.

79% đánh giá tích cực mảng Chất lượng giảng dạy.

83% đánh giá tích cực mảng Tài liệu học tập.

Sinh viên trình độ Cao học

Đánh giá của sinh viên trình độ Cao học cũng khá tương tự với đánh giá của các sinh viên trình độ Đại học. Sinh viên du học đánh giá trải nghiệm tổng thể của họ thấp hơn ba phần trăm so với sinh viên trong nước, trong khi cả hai đều đánh giá các khía cạnh khác tương đối giống nhau. Tuy nhiên, ở một vài mục, sinh viên Cao học đánh giá trải nghiệm của họ tích cực hơn so với sinh viên Đại học. 

82% đánh giá tích cực mảng Phát triển kỹ năng cá nhân.

59% đánh giá tích cực mảng Tương tác với người học.

73% đánh giá tích cực mảng Hỗ trợ sinh viên.

84% đánh giá tích cực mảng Tài liệu học tập.

Người dịch: Quốc Kỳ (SSDH)

Share.

Leave A Reply