Thông tin về SkillSelect cho di dân diện tay nghề Úc

0 1163 Views

Sẵn sàng du học – SkillSelect là một dịch vụ trực tuyến nhằm đảm bảo chương trình di dân tay nghề cao của Úc luôn bám sát với nhu cầu của nền kinh tế nước này. Có nghĩa là dịch vụ này sẽ giúp đỡ Chính phủ Úc trong việc xác định đối tượng có thể nộp hồ sơ, thời gian nhận hồ sơ và số lượng hồ sơ cho chương trình di cư tay nghề. Điều này giúp làm giảm thời gian xử lí visa.

visa-dịnh-cu-uc-dien-tay-nghe

Ngoài ra, SkillSelect còn phát huy hiệu quả trong việc giải quyết sự thiếu hụt người lao động tay nghề cao ở một số vùng miền.

Thư bày tỏ nguyệt vọng Express of Interest (EOI)

Công nhân lành nghề và những người kinh doanh muốn di cư đến Úc có thể được xem xét cho một visa tay nghề cao bằng cách gửi một Thư bày tỏ nguyện vọng (EOI) thông qua SkillSelect. Chú ý, EOI không phải là một đơn xin visa.

Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một loạt thông tin trong EOI tùy thuộc vào thị thực bạn muốn được xem xét, chẳng hạn như:

 • thông tin cá nhân cơ bản
 • nghề nghiệp được đề cử
 • kinh nghiệm làm việc
 • học tập và giáo dục
 • trình độ tiếng Anh
 • chi tiết về đánh giá kỹ năng, liên quan đến nghề nghiệp được chỉ định của bạn
 • kinh nghiệm đầu tư và kinh doanh.

Các loại visa bạn có thể nộp sau khi nộp EOI:

 • Business Talent (Permanent) visa (Subclass 132)
 • Business Innovation and Investment (Provisional) visa (Subclass 188)
 • Skilled Independent visa (Subclass 189)
 • Skilled – Nominated visa (Subclass 190)
 • Skilled – Nominated or Sponsored (Provisional) visa (Subclass 489)

Nộp thư bày tỏ nguyện vọng EOI

Đối với các chương trình di trú có kỹ năng dựa trên điểm, chẳng hạn như chương trình kỹ năng độc lập, bạn sẽ được xếp hạng theo điểm số của bạn trong bài kiểm tra điểm thích hợp. Bạn sẽ có thể hoàn thành một EOI ngay cả khi bạn không đáp ứng được dấu hiệu vượt qua, tuy nhiên, bạn sẽ không đủ điều kiện để được mời nộp đơn xin thị thực.

Khi bạn gửi EOI, bạn sẽ được hiển thị điểm số của bạn nhưng sẽ không thể xem vị trí xếp hạng của bạn. Điều này là do thứ hạng của bạn sẽ thay đổi khi mọi người vào và rời khỏi SkillSelect.

Một khi EOI được hoàn thiện, nó được lưu trữ trong SkillSelect và có giá trị trong hai năm. Các EOIs không đầy đủ cũng sẽ được lưu trữ trong hai năm, nhưng sẽ không đủ điều kiện nhận lời mời. Bạn có thể truy cập EOI của bạn và cập nhật thông tin của bạn bất cứ lúc nào. SkillSelect sẽ cập nhật xếp hạng của bạn và khả năng được xem xét cho một lời mời tự động.

Thư mời nộp visa – Invitation là gì?

Tùy thuộc vào loại visa bạn quan tâm, bạn có thể nhận được thư mời nộp đơn xin visa hoặc chính quyền tiểu bang hoặc lãnh thổ có thể liên lạc với bạn để thảo luận về các cơ hội đề cử.

 • Nếu bạn được mời hoặc được chọn

Nếu bạn được mời nộp đơn xin thị thực, bạn sẽ nhận được lời mời từ SkillSelect. Sau đó, bạn sẽ có 60 ngày để nộp đơn xin thị thực hợp lệ trực tuyến trước khi lời mời hết hạn.

Các đơn đăng ký nhận được ngoài khung thời gian này sẽ không hợp lệ và bạn sẽ cần phải chờ thêm lời mời. Hệ thống đăng ký visa trực tuyến sẽ sử dụng thông tin từ EOI của bạn, do đó bạn không cần phải nhập lại một số thông tin đã được cung cấp.

Bạn phải cung cấp bằng chứng hỗ trợ yêu cầu của bạn với đơn xin thị thực. Yêu cầu về sức khỏe và đạo đức sẽ được đánh giá và yêu cầu trong giai đoạn đăng ký visa.

Xin lưu ý nếu bạn không nộp đơn xin thị thực hợp lệ sau khi nhận được hai lời mời, EOI của bạn sẽ bị xóa khỏi SkillSelect.

 • Nếu bạn không được mời

Không phải tất cả những ai hoàn thành EOI đều sẽ nhận được thư mời xin visa. Nếu bạn không được chọn, đừng lo lắng vì EOI của bạn sẽ ở lại trong SkillSelect trong tối đa hai năm. Khi đó, bạn có thể cập nhật chi tiết của bạn để phản ánh những kinh nghiệm bổ sung. SkillSelect sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi của chương trình visa, hết hạn EOI hoặc thông tin khác mà bạn có thể thấy hữu ích.

Sau mỗi vòng mời thị thực được chỉ định khu vực độc lập và có tay nghề (tạm thời), trang web SkillSelect sẽ công bố điểm thấp nhất cho phép một EOI được mời. Điều này sẽ cung cấp cho bạn một dấu hiệu về khả năng của bạn để nhận được một lời mời trong tương lai.

Người dịch: Hải Yến (SSDH)

Share.

Leave A Reply