Top 20 trường trung học xếp hạng cao nhất khu vực đô thị

0 1131 Views

Sẵn sàng du học – Là một phần của bảng xếp hạng các trường trung học tốt nhất được cập nhật lại, US News đã chia kết quả vào các khu vực đô thị lớn. US News đã xếp hạng 17.245 trường trung học công lập vào năm 2019. 20 khu vực đô thị hàng đầu – trải dài từ bờ biển đến bờ biển – đại diện cho những trường có tỷ lệ trường xếp hạng cao nhất trong số 25% hàng đầu quốc gia. Các khu vực sau đây hiển thị theo xếp hạng tăng dần của đại diện.

ssdh-sinh-vien7

 

Stt

Khu vực

Thông tin chung về các trường trung học xếp hạng cao

1

Sacramento, California

 • Số lượng trường được xếp hạng: 102
 • Các trường được xếp hạng trong top 25%: 41
 • Tỷ lệ các trường trong top 25% toàn quốc: 40%
 • Trường được xếp hạng cao nhất trên toàn quốc: Trường trung học West Campus (243)

2

Springfield, Massachusetts

 • Số lượng trường được xếp hạng: 37
 • Các trường được xếp hạng trong top 25%: 15
 • Tỷ lệ các trường trong top 25% toàn quốc: 41%
 • Trường được xếp hạng cao nhất trên toàn quốc: Trung học Longmeadow (1125)

3

Austin, Texas

 • Số lượng trường được xếp hạng: 71
 • Các trường được xếp hạng trong top 25%: 29
 • Tỷ lệ các trường trong top 25% toàn quốc: 41%
 • Trường được xếp hạng cao nhất trên toàn quốc: Học viện khoa học và nghệ thuật (28)

4

Baltimore

 • Số lượng trường được xếp hạng: 105
 • Các trường được xếp hạng trong top 25%: 43
 • Tỷ lệ các trường trong top 25% toàn quốc: 41%
 • Trường được xếp hạng cao nhất trên toàn quốc: Trung học Công nghệ Phía Đông (185)

5

Houston

 • Số lượng trường được xếp hạng: 219
 • Các trường được xếp hạng trong top 25%: 92
 • Tỷ lệ các trường trong top 25% toàn quốc: 42%
 • Trường được xếp hạng cao nhất trên toàn quốc: Trung học Trình diễn và Nghệ Thuật (152)

6

Raleigh, Bắc Carolina

 • Số lượng trường được xếp hạng: 49
 • Các trường được xếp hạng trong top 25%: 21
 • Tỷ lệ các trường trong top 25% toàn quốc: 43%
 • Trường được xếp hạng cao nhất trên toàn quốc: Trung học Raleugh Charter (111)

7

Orlando, Florida

 • Số lượng trường được xếp hạng: 54
 • Các trường được xếp hạng trong top 25%: 24
 • Tỷ lệ các trường trong top 25% toàn quốc: 44%
 • Trường được xếp hạng cao nhất trên toàn quốc: Trường Nghệ thuật Osceola County (358)

8

Grand Rapids, Michigan

 • Số lượng trường được xếp hạng: 59
 • Các trường được xếp hạng trong top 25%: 26
 • Tỷ lệ các trường trong top 25% toàn quốc: 44%
 • Trường được xếp hạng cao nhất trên toàn quốc: Trung học High City (38)

9

Portland, Maine

 • Số lượng trường được xếp hạng: 33
 • Các trường được xếp hạng trong top 25%: 15
 • Tỷ lệ các trường trong top 25% toàn quốc: 45%
 • Trường được xếp hạng cao nhất trên toàn quốc: Trung học Cape Elizabeth (369)

10

Virginia

 • Số lượng trường được xếp hạng: 56
 • Các trường được xếp hạng trong top 25%: 25
 • Tỷ lệ các trường trong top 25% toàn quốc: 45%
 • Trường được xếp hạng cao nhất trên toàn quốc: Trung học Grassfield (690)

11

Hartford, Connecticut

 • Số lượng trường được xếp hạng: 78
 • Các trường được xếp hạng trong top 25%: 37
 • Tỷ lệ các trường trong top 25% toàn quốc: 47%
 • Trường được xếp hạng cao nhất trên toàn quốc: Học viện Hartford (285)

12

Madison, Wisconsin

 • Số lượng trường được xếp hạng: 43
 • Các trường được xếp hạng trong top 25%: 21
 • Tỷ lệ các trường trong top 25% toàn quốc: 49%
 • Trường được xếp hạng cao nhất trên toàn quốc: Trung học Middleton (409)

13

San Francisco

 • Số lượng trường được xếp hạng: 156
 • Các trường được xếp hạng trong top 25%: 78
 • Tỷ lệ các trường trong top 25% toàn quốc: 50%
 • Trường được xếp hạng cao nhất trên toàn quốc: Trung học Lowell (54)

14

Bridgeport, Connecticut

 • Số lượng trường được xếp hạng: 39
 • Các trường được xếp hạng trong top 25%: 20
 • Tỷ lệ các trường trong top 25% toàn quốc: 51%
 • Trường được xếp hạng cao nhất trên toàn quốc: Trung học Darien (150)

15

Miami

 • Số lượng trường được xếp hạng: 154
 • Các trường được xếp hạng trong top 25%: 78
 • Tỷ lệ các trường trong top 25% toàn quốc: 51%
 • Trường được xếp hạng cao nhất trên toàn quốc: Trường nghiên cứu nâng cao Homestead (26)

16

Boston

 • Số lượng trường được xếp hạng: 218
 • Các trường được xếp hạng trong top 25%: 112
 • Tỷ lệ các trường trong top 25% toàn quốc: 51%
 • Trường được xếp hạng cao nhất trên toàn quốc: Trường Boston Latin (33)

17

Milwaukee, Wisconsin

 • Số lượng trường được xếp hạng: 81
 • Các trường được xếp hạng trong top 25%: 42
 • Tỷ lệ các trường trong top 25% toàn quốc: 52%
 • Trường được xếp hạng cao nhất trên toàn quốc: Trung học Cedarburg (121)

18

Washington, D.C.

 • Số lượng trường được xếp hạng: 188
 • Các trường được xếp hạng trong top 25%: 97
 • Tỷ lệ các trường trong top 25% toàn quốc: 52%
 • Trường được xếp hạng cao nhất trên toàn quốc: Trung học Khoa học và Công nghệ Thomas Jeffeson (4)

19

Los Angeles

 • Số lượng trường được xếp hạng: 463
 • Các trường được xếp hạng trong top 25%: 259
 • Tỷ lệ các trường trong top 25% toàn quốc: 56%
 • Trường được xếp hạng cao nhất trên toàn quốc: Trung học Whitney (14)

20

San Jose, California

 • Số lượng trường được xếp hạng: 61
 • Các trường được xếp hạng trong top 25%: 39
 • Tỷ lệ các trường trong top 25% toàn quốc: 64%
 • Trường được xếp hạng cao nhất trên toàn quốc: Học viện Owens Gilroy (42)

Người dịch: Linh Trang (SSDH)

Share.

Leave A Reply