10 đại học khai phóng hàng đầu nước Mỹ

0

Sẵn sàng du học – Đại học Williams và Amherst dẫn đầu bảng xếp hạng các trường theo mô hình giáo dục khai phóng (Liberal arts college) của US News & World Report.

1. Đại học Williams

 

Students pass time between classes on the campus of Williams

Năm thành lập: 1793.

Tổng số sinh viên đại học: 2.061.

Học phí và lệ phí năm 2018-2019 là 55.450 USD.

Viện Đại học Mỹ (Association of American Colleges and Universities) mô tả giáo dục khai phóng là "một triết lý giáo dục cung cấp cho các cá nhân một nền tảng kiến thức rộng và những kỹ năng có thể chuyển đổi được, và một cảm nhận mạnh mẽ về các giá trị, đạo đức, và sự can dự vào đời sống công dân".

2. Đại học Amherst

 

ssdh-amherst-college1

Năm thành lập: 1821.

Tổng số sinh viên đại học: 1.836.

Học phí và lệ phí: 56.426 USD.

3. Đại học Swarthmore

 

ssdh-swarthmore-college

Năm thành lập: 1864.

Tổng số sinh viên đại học: 1.577.

Học phí và lệ phí: 52.588 USD.

=3. Đại học Wellesley

 

ssdh-wellesley-college

Năm thành lập: 1870.

Tổng số sinh viên đại học: 2.508.

Học phí và lệ phí: 53.732 USD. 

5. Đại học Bowdoin

 

ssdh-bowdoin-college1

Năm thành lập: 1794.

Tổng số sinh viên đại học: 1.816.

Học phí và lệ phí: 53.922 USD. 

=5. Đại học Cartelon

 

ssdh-carleton-college1

Năm thành lập: 1866.

Tổng số sinh viên đại học: 2.078.

Học phí và lệ phí: 54.759 USD. 

=5. Đại học Middlebury

 

ssdh-middlebury-college

Năm thành lập: 1800.

Tổng số sinh viên đại học: 2.561.

Học phí và lệ phí: 54.450. 

=5. Đại học Pomona

 

ssdh-pomona-college

Năm thành lập: 1887.

Tổng số sinh viên đại học: 1.703.

Học phí và lệ phí: 52.780 USD.

9. Đại học Claremont McKenna

 

ssdh-claremont-mckenna-college

Năm thành lập: 1946.

Tổng số sinh viên đại học: 1.338.

Học phí và lệ phí: 54.405 USD. 

10. Đại học Davidson

 

ssdh-davidson-college

Năm thành lập: 1837.

Tổng số sinh viên đại học: 1.810.

Học phí và lệ phí: 51.447 USD. 

Cá Domino (SSDH) – Theo vnexpress

Share.

Leave A Reply