10 trường luật có tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp làm việc tại các công ty luật cao

0

Sẵn sàng du học – Hơn 75% học sinh tốt nghiệp tại các ngôi trường này đều được nhận vào làm việc tại các công ty luật lớn.

ssdh-sinh-vien-luat-su-lawyer5

 

Chuẩn bị làm việc tại các công ty luật pháp.

Các chuyên gia cho biết trở thành cộng tác viên năm đầu tiên tại một công ty luật lớn không phải là điều dễ dàng. Với các vị trí làm việc toàn thời gian, các cộng tác viên năm đầu tiên tại các công ty luật lớn thường được trả lương sáu con số – có thể lên đến 190.000 đô la – và sự cạnh tranh cho các vị trí này thực sự rất gay gắt. Nhưng các chuyên gia nói rằng các sinh viên có tiềm năng đã từng theo học các trường luật được xếp hạng cao thường có tỷ lệ được nhận vào làm việc tại các công ty luật cao hơn so với các đồng nghiệp theo học tại các trường xếp hạng thấp hơn. Dưới đây là 10 trường luật có các sinh viên tốt nghiệp năm 2017 làm việc tại các công ty luật có khả năng trở thành nhân viên chính thức ít nhất một năm tại các công ty có hơn 500 luật sư.

Tên trường

Xếp hạng của US News

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp làm việc tại các công ty luật

Tỉ lệ sinh viên trở thành nhân viên chính thức tại các công ty luật lớn

Yale University (CT)

1

36.3%

76.6%

Duke University (NC)

10=

70.3%

78.6%

New York University

6

73.8%

79.1%

University of Virginia

8

75.3%

80.5%

Columbia University (NY)

5

84.8%

81.3%

University of Pennsylvania

7

72%

82%

Northwestern University (Pritzker) (IL) 

10=

68.9%

83.5%

Stanford University (CA)

2

52.4%

87.8%

Harvard University (MA)

3

61.8%

88%

University of Chicago 

4

69%

91%

Người dịch: Thuỳ Dương (SSDH)

Share.

Leave A Reply