Các môn học ở bậc PTTH ở New Zealand?

0
SSDH – Em sẽ học PTTH ở New Zealand cho năm học tới, nhưng Em không biết Em sẽ học bao nhiêu môn học ở bậc PTTH để thi vào Đại học, liệu em có bắt buộc phải học Toán không? (Hoàng Linh, HN)

Trả lời của cô Thái Hoàng Thủy, chuyên viên Tư vấn giáo dục quốc tế tổ chức Study Group, hiện Cố vấn giáo dục của trung tâm truyền thông ANNA:

Em sẽ học và phải hoàn tất 3 cấp độ (Lớp 11,12,13) để lấy bằng tốt nghiệp PTTH NCEA để vào Đại học và yêu cầu đều vào đại học, Em sẽ phải đạt tổi thiểu cấp độ 1 là 14 tín chỉ cho môn Toán. Cấp độ 2 là 8 tín chỉ cho Tiếng Anh.  Cấp độ 3 là 42 tín chỉ cho các môn được chấp nhận, ở cấp độ 3 này qui định, đạt tổng cộng 14 tín chỉ cho 2 môn học + 2 môn học khác cũng phải đạt mỗi môn là tối thiểu 14 tín chỉ. Tôi ví dụ cụ thể một học sinh tối thiểu để được vào Đại học ở New Zealand phải đạt tối thiểu số môn học và tín chỉ như sau:

Lớp 11: 14 tín chỉ cho môn Toán học thống kê và xác suất.

Lớp 12: 8 tín chỉ Tiếng Anh (4 tín chỉ cho kỹ năng nói và 4 tín chỉ cho kỹ năng đọc)

Lớp 13: Hóa + lý: 14 tín chỉ

Toán: 14 tín chỉ

Kinh tế: 14 tín chỉ

Đây là các môn học được công nhận để vào Đại học:

http://www.nzqa.govt.nz/qualifications-standards/awards/university-entrance/approved-subjects-for-university-entrance/

Ở lớp 11, Em có thể học nhiều môn học nếu Em thích, nhưng phần lớn các trường yêu cầu môn bắt buộc là Tiếng Anh, Toán và các môn về khoa học. Đến lớp 12 môn bắt buộc là môn Tiếng Anh và Lớp 13 thì không có môn bắt buộc. Ở Lớp 12 & 13, Em cần phải định hướng chọn môn học dựa vào ngành học Em muốn học ở Đại học. Phần lớn các Trường PTTH ở New Zealand đều có giáo viên hướng nghiệp và hỗ trợ Em chọn môn học và khóa học ở Đại học.

Tố Trân

Share.

Leave A Reply