Chi phí khám bác sĩ chuyên khoa tại Úc

0

SSDH – Trong bài viết này, SSDH sẽ cùng các bạn tìm hiểu những chi phí có thể phát sinh khi khám bác sĩ chuyên khoa tại Úc, người thanh toán và bảo hiểm OSHC sẽ giúp du học sinh chi trả như thế nào nhé!

Xem thêm:

Mặc dù có những khuyến nghị về số tiền mà bác sĩ chuyên khoa có thể tính phí, chẳng hạn như MBS (Danh sách Phúc lợi Medicare) và hướng dẫn của Hiệp hội Y khoa Úc (AMA), các bác sĩ chuyên khoa có thể đặt mức phí mà họ cảm thấy hợp lý cho các dịch vụ của mình.

Tùy thuộc vào việc dịch vụ được cung cấp trước, trong hay sau khi nhập viện, dịch vụ có thể được thanh toán bởi:

  • Bảo hiểm y tế tư nhân
  • Medicare
  • Chính du học sinh
  • Tất cả những đối tượng trên

Khi chọn bác sĩ chuyên khoa, hãy luôn nhớ hỏi xem họ có liên kết thanh toán trực tiếp với công ty bảo hiểm OSHC của bạn hay không, hoặc có tham gia vào bất kỳ chương trình Medical Gap Scheme (chương trình giảm thiểu chi phí phát sinh cho bệnh nhân) nào mà bảo hiểm OSHC của bạn áp dụng hay không, vì điều này có thể giảm chi phí cho bạn.

Bạn nên cố gắng hỏi các bác sĩ và chuyên gia tham gia điều trị cho bạn về bất kỳ chi phí nào bạn có thể phải trả, và yêu cầu chúng được viết bằng văn bản nếu có thể. Điều này được gọi là Informed Financial Consent (đồng thuận về tài chính) và sẽ giúp bạn tránh mọi chi phí không mong muốn.

AMA đã phát triển một số tài liệu hữu ích về Informed Financial Consent, bao gồm các mẫu có thể tải xuống mà bạn có thể cung cấp cho các chuyên gia của mình để điền vào và danh sách các câu hỏi mà bạn có thể muốn hỏi mà bạn có thể truy cập tại đây.

Chi phí trước khi điều trị tại bệnh viện

Một số chi phí bạn có thể gặp phải trước khi nhập viện bao gồm:

  • Chi phí tư vấn với bác sĩ chuyên khoa
  • Chi phí cho các xét nghiệm. Bác sĩ chuyên gia cũng có thể yêu cầu một loạt các xét nghiệm khác nhau để chẩn đoán tình trạng của bạn hoặc trước khi nhập viện

Theo luật, bảo hiểm y tế tư nhân chỉ có thể thanh toán chi phí điều trị y tế khi nhập viện (còn gọi là dịch vụ ‘nội trú’). Medicare có thể chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí điều trị và xét nghiệm bên ngoài bệnh viện (còn gọi là dịch vụ ‘ngoại trú’).

Chi phí điều trị tại bệnh viện của bạn

Nếu bạn điều trị tại một bệnh viện công, bảo hiểm OSHC sẽ giúp bạn chi trả 100% theo biểu phí của chính phủ.

Nếu bạn điều trị tại bệnh viện tư, bảo hiểm OSHC sẽ giúp bạn chi trả 100% mức phí đã thỏa thuận với bệnh viện đó.

Làm thế nào để tôi biết bảo hiểm y tế tư nhân của tôi sẽ bao trả những gì?

Hãng bảo hiểm có thể thỏa thuận với các bác sĩ chuyên khoa để quy định số tiền tối đa phải trả cho mỗi lần điều trị, hạn chế số tiền bạn có thể phải chi trả. Nó thường được gọi là Medical Gap Scheme ( (chương trình giảm thiểu chi phí phát sinh cho bệnh nhân)

Khi chọn bác sĩ chuyên khoa của mình, bạn có thể liên hệ với hãng bảo hiểm của mình để kiểm tra xem bác sĩ chuyên khoa đó có thỏa thuận với hãng không, và nếu không, bạn nên tìm hiểu xem hãng bảo hiểm có thỏa thuận với bác sĩ chuyên khoa nào. Sau đó, bạn có thể yêu cầu bác sĩ gia đình giới thiệu bạn đến một trong những chuyên gia này.

Điều quan trọng cần nhớ là bác sĩ chuyên khoa của bạn có thể chọn sử dụng Medical Gap Scheme tùy trường hợp. hãy kiểm tra với bác sĩ chuyên khoa của bạn xem họ có áp dụng Medical Gap Scheme đối với trường hợp của bạn hay không.

SSDH Team

Share.

Leave A Reply