Du học và định cư Úc nên chọn thi chứng chỉ tiếng Anh nào?

0

SSDH – Chứng chỉ tiếng Anh PTE Academic hiện được chính phủ Úc và New Zealand chấp thuận cho mục đích xin visa.

Nếu bạn muốn du học hoặc định cư tại Úc hoặc New Zealand, bạn có thể phải làm bài kiểm tra tiếng Anh để nộp đơn xin visa. Chứng chỉ tiếng Anh này cũng có thể là một phần của bài thi đánh giá năng lực hoặc được sử dụng để ứng tuyển các công việc chuyên môn cao.

[Xem thêm: Từ A-Z thông tin du học Úc]

Vậy trong số rất nhiều bài kiểm tra tiếng Anh ngoài kia, bạn nên làm bài kiểm tra nào?

Pearson Test of English Academic (PTE Academic) là bài kiểm tra tiếng Anh trên máy tính hàng đầu hiện nay. Bạn sẽ làm bài thi PTE Academic hoàn toàn trên máy tính và sau đó được chấm điểm bằng máy tính. Công nghệ chấm điểm tự động thông minh của Pearson sẽ đảm bảo kết quả thi chính xác và khách quan nhất. Hơn nữa, bạn sẽ nhận được kết quả thi siêu nhanh chóng, chỉ trong vòng 48 giờ sau khi thi là đã có kết quả, tiết kiệm thời gian chờ đợi và thích hợp cho những bạn cần kết quả thi gấp.

PTE Academic được Bộ Nội vụ Úc (DHA) và Bộ Di trú New Zealand (INZ) chấp nhận cho tất cả các đơn xin thị thực, bao gồm Thị thực Thường trú nhân, Thị thực Làm việc/Được Nhà tuyển dụng tài trợ và Thị thực Sinh viên.

Hơn nữa, PTE Academic được chấp nhận bởi hầu hết các cơ quan đánh giá kỹ năng của Úc và các cơ quan đăng ký chuyên nghiệp, bao gồm:

  • Cơ quan quản lý hành nghề y tế Úc (AHPRA)
  • Hội đồng Điều dưỡng và Hộ sinh Úc (ANMAC)
  • Kế toán viên hành nghề được chứng nhận của Úc (CPA Australia)
  • Kế toán công chứng Úc và New Zealand
  • Hiệp hội Máy tính Úc (ACS)
  • Kỹ sư Úc

Tham khảo yêu cầu điểm PTE Academic tối thiểu của Bộ Nội vụ Úc dưới đây nhé!

Trình độ tiếng Anh

Thành phần

Điểm PTE Academic tối thiểu

Functional

Overall score

30

Vocational

Listening

36

Vocational

Reading

36

Vocational

Writing

36

Vocational

Speaking

36

Competent

Listening

50

Competent

Reading

50

Competent

Writing

50

Competent

Speaking

50

Proficient For points-tested skilled visas

Listening

65

Proficient For points-tested skilled visas

Reading

65

Proficient For points-tested skilled visas

Writing

65

Proficient For points-tested skilled visas

Speaking

65

Superior For points-tested skilled visas

Listening

79

Superior For points-tested skilled visas

Reading

79

Superior For points-tested skilled visas

Writing

79

Superior For points-tested skilled visas

Speaking

79

 

SSDH Team

Share.

Leave A Reply