Gần 19K sinh viên trên toàn cầu nhận được kết quả International Baccalaureate

0

Sẵn sàng du học – Hơn 18.700 sinh viên chương trình International Baccalaureate Diploma (văn bằng tú tài quốc tế ) và Career-related Programme trên toàn thế giới đã nhận được kết quả của họ từ kỳ thi tháng 11 năm 2019.

sinh-vien-quoc-te2

Tháng 11 năm ngoái, đoàn hệ DP và CP đã tăng 3,9% và hơn 86.000 bài thi được xử lý bằng 14 ngôn ngữ. Khoảng 2.545 giám khảo trên toàn thế giới đã hợp tác để thiết lập một tiêu chuẩn quốc tế cho mỗi môn học.

Siva Kumari, tổng giám đốc của IB cho biết, ông chúc mừng tất cả các sinh viên tốt nghiệp DP và CP. Ông tin rằng bằng cấp mà sinh viên đặt được là nhờ sự chăm chỉ và cam kết của họ. Trong quá trình học tập sinh viên đã được dạy những kỹ năng quý giá cho tương lai của mình trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó họ sẽ phải đối mặt với những bối cảnh và thách thức hoàn toàn mới.

Năm nay ​​IB đã loại bỏ phí đăng ký ứng viên  ($172) để cung cấp cho nhiều sinh viên có cơ hội tiếp cận với giáo dục IB.

Paula Wilcock- IB chief assessment officer, nói thêm bà chúc mừng các sinh viên được nhận được kết quả ngày hôm nay. Hai năm học vừa qua đã chuẩn bị cho bạn một hành trang đầy đủ để chuyển sang học cao lên nữa hoặc kiếm việc làm và chúc các sinh viên thành công trên hành trình của mình trong một thế giới kỹ thuật số tiên tiến. Mạng lưới hơn 10.000 giám khảo cũng là một phần quan trọng trong IB, những người đảm bảo rằng kết quả là hợp lệ và công bằng hàng năm.

Người dịch: Phương Thảo  (SSDH)

Share.

Leave A Reply