Hiểu đúng về hospital costs and payments

0
SSDH-Khi bạn vào bệnh viện, bạn sẽ có những chi phí điều trị khác nhau. Các chi phí bệnh viện này phụ thuộc vào việc bạn ở bệnh viện công hay bệnh viện tư, hay có bảo hiểm y tế tư nhân. Điều cần thiết là phải biết bạn được chi trả cho những phương pháp điều trị nào khi đến bệnh viện, để bạn không phải trả bất kỳ chi phí tự chi trả nào sau khi đến bệnh viện. Bạn có thể chọn vào bệnh viện với tư cách là bệnh nhân công hoặc bệnh nhân tư. Ngay cả khi bạn có bảo hiểm y tế tư nhân, bạn vẫn có thể chọn làm bệnh nhân công tại bệnh viện công.
Đọc thêm: 
Chi phí bệnh viện công
Giả sử bạn là bệnh nhân tư tại một bệnh viện công. Trong trường hợp đó, Medicare chi trả 75% chi phí y tế được liệt kê trong Danh sách Phúc lợi Medicare (MBS) và bạn phải thanh toán phần còn lại của bệnh viện và chi phí y tế. Bảo hiểm y tế tư nhân của bạn có thể thanh toán một số hoặc tất cả các chi phí này, tùy thuộc vào gói bảo hiểm của bạn.
Chi phí bệnh viện tư
Nếu bạn là bệnh nhân ở bệnh viện tư, Medicare chi trả 75% chi phí bệnh viện và y tế của bạn, miễn là việc điều trị được liệt kê trên MBS. Phần còn lại của bệnh viện và phí y tế sẽ được tính cho bạn. Bạn nhận lại được bao nhiêu tiền từ bảo hiểm y tế tư nhân tùy thuộc vào loại chương trình bạn có.
Ở bệnh viện tư, một số khoản bạn có thể phải trả bao gồm:
· 25% Medicare cho dịch vụ của bác sĩ
· Chênh lệch giữa phí bác sĩ và khoản thanh toán Medicare
· Chăm sóc đặc biệt
· chỗ ở tại bệnh viện
· Chi phí phòng mổ
· Băng bó vết thương
· Xét nghiệm máu, chụp X-quang hoặc chụp CT
· Thuốc
· Phí bổ sung cho bác sĩ.
Một số bệnh viện tư nhân có khoa cấp cứu. Nếu bạn là bệnh nhân tại khoa cấp cứu của một bệnh viện tư nhân, bạn có thể phải trả thêm phí vì những khoản phí này không được Medicare chi trả.
Hệ thống y tế công cộng
Là bệnh nhân công trong hệ thống y tế công, bạn sẽ không phải trả tiền cho cuộc phẫu thuật của mình. Tuy nhiên, bạn có thể phải chờ một thời gian dài trước khi phẫu thuật, trừ khi bạn cần điều trị rất khẩn cấp.
Hệ thống y tế tư nhân không có bảo hiểm y tế
Để tránh nằm trong danh sách chờ đợi lâu, bạn có thể chọn điều trị với tư cách là bệnh nhân tư, ngay cả khi bạn không có bảo hiểm của bệnh viện tư.
Trong trường hợp này, Medicare sẽ thanh toán 75% phí Medicare cho tất cả chi phí y tế của bạn và bạn sẽ phải thanh toán 25% chi phí y tế còn lại cũng như tất cả chi phí bệnh viện của mình.
Hệ thống y tế tư nhân có bảo hiểm y tế tư nhân
Bảo hiểm y tế tư nhân có bảo hiểm bệnh viện cho phép bạn được điều trị tại bệnh viện tư nhân. Công ty bảo hiểm y tế tư nhân của bạn sẽ chi trả các chi phí bệnh viện của bạn và một số hoặc tất cả các chi phí y tế không được Medicare chi trả.
Các công ty bảo hiểm y tế tư nhân có thể tính phí ‘vượt mức’ khi bạn yêu cầu bồi thường. Lệ phí này thay đổi tùy thuộc vào chương trình bảo hiểm y tế cụ thể của bạn. Trước khi vào bệnh viện, hãy đảm bảo rằng bạn biết chương trình bảo hiểm y tế tư nhân của mình chi trả những gì bằng cách đọc thông tin về chương trình hoặc hỏi công ty bảo hiểm của bạn.
Bảo hiểm y tế tư nhân chi trả khi đến bệnh viện
Bảo hiểm bệnh viện tư nhân được cung cấp thông qua tất cả các quỹ bảo hiểm y tế tư nhân lớn. Bảo hiểm y tế tư nhân có thể cho bạn nhiều lựa chọn hơn về thời điểm bạn muốn vào bệnh viện (chỉ bệnh viện tư), liệu bạn có muốn phòng riêng hay không và bạn muốn ai làm bác sĩ cho mình.
Hầu hết các quỹ bảo hiểm y tế tư nhân đều cung cấp các chương trình kết hợp giữa bảo hiểm bệnh viện, bảo hiểm y tế tổng quát và các chi phí bổ sung, tùy thuộc vào những gì bạn muốn.
SSDH Team
Share.

Leave A Reply