Học bổng Chính phủ Italia tiếp tục được gia hạn tới 13/6/2022

0

SSDH – Học bổng Chính phủ Italia tiếp tục được gia hạn tới 13/6/2022. Các bạn nhanh tay để apply nhé.

Hạn chót ngày 9 tháng 6. Tìm hiểu thêm thông tin tại website
https://ambhanoi.esteri.it/…/borse-di-studio-offerte…

PUBBLICATO IL BANDO PER LE BORSE DI STUDIO OFFERTE DAL GOVERNO ITALIANO PER L’ANNO ACCADEMICO 2022-2023!
Scadenza il 9 giugno. Tutte le informazioni sul sito
https://ambhanoi.esteri.it/…/borse-di-studio-offerte…

CALL FOR SCHOLARSHIPS OFFERED BY THE ITALIAN GOVERNMENT FOR THE ACADEMIC YEAR 2022-2023!
Deadline June 9. Check out the website
https://ambhanoi.esteri.it/…/borse-di-studio-offerte…
Uni-Italia Vietnam

SSDH (nguồn Uni-Italia Vietnam)

Share.

Leave A Reply