Học bổng du học nước Ý năm học 2022 -2023

0

SSDH – Bạn muốn du học nước Ý trong năm học 2022 hoặc 2023 bằng học bổng. Hãy tham khảo thông tin cùng chúng tôi nhé. Các học bổng này dành cho chương trình học bằng tiếng Anh nhé.

1. UNIPI scholarship at The University of Pisa
– Bậc học: cử nhân, thạc sĩ
– Số lượng: 24
– Học bổng: học phí và 6.000 euros hỗ trợ; từ năm 2 và năm 3 là 50% học phí và 8.000 euros hỗ trợ (với điều kiện về tín chỉ và GPA)
– Deadline: tuỳ từng ngành học
2. Excellence Scholarships at the University of Milan
– Bậc học: thạc sĩ
– Số lượng: 153, trong đó
– Học bổng: hỗ trợ €6,000 và/hoặc học phí
– Deadline: 30.05.2022
3. Padua International Excellence Scholarship
– Bậc học: cử nhân, thạc sĩ
– Số lượng: 50
– Học bổng: học phí và hỗ trợ €8,000 hàng năm
4. Study grants & tuition fee waivers at University of Bologna
– Bậc học: cử nhân, thạc sĩ
– Học bổng: học phí và hỗ trợ €11,000 hàng năm
– Yêu cầu có SAT / GRE
– Deadline: cuối tháng 3 – tháng 5, tuỳ từng ngành học
SSDH (theo Hoa Dinh)
Share.

Leave A Reply