Học bổng thạc sĩ toàn phần tại đại học Oxford 2023-2024

0

SSDH – Đại học Oxford là trường đại học lâu đời nhất trong các nước nói Tiếng Anh. Trường bao gồm gồm 38 trường thành viên, trung tâm nghiên cứu, thư viện hay bảo tàng trực thuộc nằm rải rác trung tâm thành phố Oxford. Theo bảng xếp hạng Times Higher Education World University Rankings 2019, Đại học Oxford xếp hạng thứ 5 thế giới và hạng hai tại UK.

Xem thêm:

Học bổng bán phần thạc sĩ tại Đại học Công nghệ Vienna 2023

Học bổng thạc sĩ toàn phần trường đại học Maastricht Hà Lan

 

TỔNG QUAN VỀ HỌC BỔNG

 

Đại học Oxford sẽ cung cấp Học bổng và Chương trình Lãnh đạo Weidenfeld-Hoffmann, bao gồm 100% học phí khóa học và trợ cấp chi phí sinh hoạt (ít nhất 15.285 bảng Anh), và một chương trình lãnh đạo cho sinh viên quốc tế xuất sắc đăng ký theo học tại trường đại học.

Học bổng này là một phần của Học bổng Sau đại học Oxford, được thành lập thông qua một sáng kiến ​​tài trợ phù hợp mới mang tính đột phá nhằm cho phép tạo ra các học bổng được tài trợ toàn bộ cho các sinh viên sau đại học có tầm cỡ nhất trên toàn thế giới. 

  • (Các) nhà tài trợ học bổng: Đại học Oxford / Weidenfeld-Hoffmann Trust / Fondation Hoffmann.
  • Loại học bổng: Học bổng được tài trợ hoàn toàn
  • (Các) cơ quan chủ quản: Đại học Oxford, Vương quốc Anh
  • Giá trị học bổng: Toàn bộ học phí + £ 15,285 Trợ cấp sinh hoạt
  • Bậc học: Sau đại học (Thạc sĩ)
  • Quốc tịch: Sinh viên quốc tế

ĐIỀU KIỆN

  • Bạn phải đăng ký một trong các khóa học đủ điều kiện tại Oxford.
  • Bạn cũng phải thường trú tại một trong các quốc gia đủ điều kiện được liệt kê.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ

  • Để được xem xét cho học bổng này, bạn phải chọn Chương trình Lãnh đạo và Học bổng Weidenfeld-Hoffmann trong phần Học bổng của Đại học Oxford trong mẫu đơn đăng ký học sau đại học của trường và nộp đơn đăng ký nghiên cứu sau đại học trước tháng 1 có liên quan thời hạn cho khóa học của bạn. Xem trang khóa học liên quan để biết thời hạn áp dụng cho khóa học của bạn.
  • Bạn cũng phải hoàn thành Tuyên bố Học bổng Weidenfeld-Hoffmann và tải nó lên cùng với đơn đăng ký tốt nghiệp của bạn trước thời hạn.

ĐĂNG KÍ: TẠI ĐÂY

SSDH (nguồn: ivolunteervietnam)

Share.

Leave A Reply