Học sinh tốt nghiệp Dự bị đại học có tương đương với học sinh PTTH ở New Zealand?

0
SSDH – Con tôi sẽ học khóa Dự bị Đại học để vào Đại học Auckaland, vậy liệu trình độ của con tôi sau khi tốt nghiệp khóa học này có tương đương với một học sinh tốt nghiệp PTTH ở New Zealand? (Phụ huynh của cháu Lê Tuấn, Đà Nẵng)

Trả lời của cô Thái Hoàng Thủy, chuyên viên Tư vấn giáo dục quốc tế tổ chức Study Group, hiện Cố vấn giáo dục của trung tâm truyền thông ANNA:

Hệ thống giáo dục ở New Zealand là 13 năm, do sự khác biệt 1 năm học này mà hầu hết Các trường Đại học New Zealand không công nhận Lớp 12 ở VN, chính vì vậy để có thể hỗ trợ các học sinh quốc tế không học PTTH ở New Zealand nhưng vẫn có cơ hội học Đại học ở nước này, một số trường Đại học ở nước này đã nghiên cứu làm thế nào để khóa học này bổ sung, trang bị kiến thức tương đương với trình độ của một học sinh tốt nghiệp PTTH ở New Zealand như vậy thay vì Em phải đạt trình độ chuẩn hết chương trình PTTH của quốc gia New Zealand thì được nhận vào Đại học, thì Em chỉ cần học xong Lớp 11 hoặc Lớp 12 ở VN + hoàn tất chương trình Dự bị và đạt số điểm do trường Đại học qui định.

Hà Phương

Share.

Leave A Reply