Làm sao thay đổi ngày bắt đầu hiệu lực của bảo hiểm OSHC?

0

SSDH-Nếu bạn đến Úc sớm hơn hoặc muộn hơn ngày trên Giấy chứng nhận bảo hiểm, bạn sẽ cần thay đổi ngày bắt đầu OSHC của mình. Vậy làm sao để thay đổi ngày bắt đầu hiệu lực bảo hiểm OSHC?

Ngày bắt đầu hiệu lực bảo hiểm OSHC là gì?

OSHC của bạn sẽ bắt đầu kể từ ngày bạn kích hoạt bảo hiểm với nhà cung cấp của mình. Bảo hiểm của bạn có thể được kích hoạt khi bạn đến Úc. Nếu bạn đã kích hoạt OSHC trước khi sang Úc, bạn sẽ cần liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ của mình để sắp xếp gia hạn bảo hiểm y tế nếu cần.

Nếu khóa học của bạn dài hơn 10 tháng và kết thúc vào cuối năm học của Úc (thường là tháng 11 hoặc tháng 12), bạn phải có OSHC hiệu lực cho đến ngày 15 tháng 3 năm sau.

Nếu khóa học của bạn dài hơn 10 tháng và kết thúc từ tháng 1 đến tháng 10, thị thực của bạn thường sẽ được cấp dài hơn hai tháng so với thời gian diễn ra khóa học của bạn.

Ví dụ: nếu ngày hoàn thành khóa học của bạn theo Thư mời nhập học và Xác nhận nhập học là vào tháng 7, OSHC của bạn phải có hiệu lực cho đến ngày 15 tháng 9.

Bạn nên chuẩn bị tài liệu gì để yêu cầu thay đổi ngày bắt đầu hiệu lực bảo hiểm?

Ngày bắt đầu của OSHC thường trùng với ngày bắt đầu của thị thực của bạn và có thể khó thay đổi ngày. Nếu bạn đến Úc sớm hơn hoặc muộn hơn ngày ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm, bạn có thể thay đổi ngày bắt đầu OSHC của mình. Bạn chỉ cần liên hệ với Annalink để cung cấp Giấy xác nhận nhập học (COE), thông tin vé máy bay và thư mời nhập học. Đội ngũ tư vấn của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn thay đổi ngày bắt đầu hiệu lực bảo hiểm OSHC.

Liên hệ với Annalink và đối tác du học của chúng tôi để nhận tư vấn chi tiết về bảo hiểm OSHC, OVHC tại Úc và bảo hiểm du học tại Mỹ, Canada và các nước khác.

SSDH Team

Share.

Leave A Reply