Làm sao tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe nếu bạn là sinh viên quốc tế tại Úc?

0

SSDH – Bạn có thể sẽ thắc mắc sinh viên quốc tế tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Úc như thế nào? Bảo hiểm Y tế Du học sinh (OSHC) là bảo hiểm y tế bắt buộc dành cho sinh viên quốc tế học tập tại Úc với các quyền lợi dựa trên hệ thống Medicare của Úc.

Làm sao tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe nếu bạn là sinh viên quốc tế tại Úc?

Là một du học sinh, chắc hẳn bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc thích nghi môi trường mới, thay đổi trong phương pháp học tập, dẫn đến căng thẳng và áp lực. Vì thế, chăm sóc sức khoẻ là nhu cầu cầu thiết yếu với bạn.

Bảo hiểm Y tế Du học sinh (OSHC) sẽ chi trả các chi phí y tế cho bạn dựa theo hệ thống Medicare Úc.

Nếu bạn đã ở Úc với tư cách là sinh viên quốc tế, bạn sẽ được bảo hiểm bởi OSHC. Thông thường việc mua bảo hiểm OSHC là điều bắt buộc trước khi bạn có thể nộp đơn xin thị thực sinh viên.

OSHC là một hình thức bảo hiểm y tế giúp sinh viên quốc tế trang trải các chi phí chăm sóc y tế và bệnh viện cơ bản trong thời gian học tập tại Úc. Nó thường bao gồm các lần khám bác sĩ (còn được gọi là Bác sĩ đa khoa hoặc bác sĩ đa khoa), một số phương pháp điều trị tại bệnh viện, bảo hiểm xe cứu thương và thuốc hạn chế.

Nếu bạn không chắc mình được bảo hiểm những gì, hãy tham khảo các tài liệu về quyền lợi bảo hiểm hoặc liên hệ với hãng bạn đang sử dụng.

Và nếu bạn đang gia hạn thị thực (ví dụ để hoàn thành một học kỳ bổ sung), hãy nhớ phải gia hạn bảo hiểm OSHC đồng thời.

Nếu bạn đang học đại học, hãy xem xét các dịch vụ y tế trong trường. Hầu hết các trường đại học đều có dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong khuôn viên trường cho sinh viên bản địa, sinh viên quốc tế, nhân viên và gia đình của họ.

Bạn có thể tìm kiếm tên trường đại học của bạn và từ khóa “health services” để biết chính xác những gì có sẵn trong khuôn viên trường của bạn. Các dịch vụ phổ biến có thể bao gồm các cuộc hẹn với bác sĩ, đánh giá sức khỏe tình dục, sức khỏe phụ nữ, tiêm chủng du lịch, y học thể thao và các dịch vụ tâm lý.

Nếu bạn lo lắng về chi phí, hầu hết các trang web của trường đại học cũng sẽ cung cấp thông tin về các khoản phí dành riêng cho sinh viên quốc tế. Bạn cũng có thể gọi lên để tìm thông tin về dịch vụ và chi phí cụ thể.

Tùy thuộc vào công ty bảo hiểm của bạn và trường đại học hoặc trường học mà bạn theo học, các khoản phí có thể được tính trực tiếp cho nhà cung cấp OSHC của bạn hoặc bạn có thể phải trả một khoản phí khi kết thúc buổi tư vấn và gửi yêu cầu sau đó. Hầu hết các trung tâm y tế của trường đại học khuyên bạn nên mang theo thẻ OSHC đến cuộc hẹn.

Gặp bác sĩ ngoài khuôn viên trường nếu bạn theo học trường đào tạo hoặc cao đẳng

Nếu bạn không được quyền khám bệnh ở phòng khám của trường đại học, bạn nên lên trang web của công ty bảo hiểm OSHC mà bạn đã mua, tìm kiếm thông tin ở mục “Tìm bác sĩ” hoặc “Tìm nhà cung cấp”.

Điều này có thể giúp bạn xác định các phòng khám gần bạn mà có thể gửi hóa đơn trực tiếp cho công ty bảo hiểm của bạn.

Khi đặt lịch hẹn với bác sĩ GP, bạn nên hỏi về chi phí buổi thăm khám, bao gồm cả bảo hiểm của bạn. Chi phí cho các cuộc hẹn thăm khám có thể khác nhau tùy thuộc vào nơi bạn sống và thời điểm bạn cần gặp bác sĩ, cũng như cách thanh toán hóa đơn.

Tiếp cận các dịch vụ sức khỏe tâm thần

Để tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần, bạn có thể đến gặp bác sĩ đa khoa và chia sẻ những lo lắng của mình, đồng thời yêu cầu một kế hoạch chăm sóc sức khỏe tâm thần.

Điều này có thể dẫn đến một khuyến nghị để gặp một nhà tâm lý học hoặc chuyên gia.

Và hãy lưu ý, OSHC của bạn có thể không chi trả toàn bộ khoản phí này, vì vậy để chắc chắn, bạn cần hỏi lại nhà cung cấp dịch vụ của mình.

SSDH

Share.

Leave A Reply