Liệu bạn có phải trả thuế cho học bổng của mình?

0

Sẵn sàng du học – Học bổng là số tiền bạn dùng để học đại học miễn phí… điều đó liệu có đúng hoàn toàn?

Smiling African student studying for an exam on campus

 

Trong hầu hết các trường hợp thì điều đó là đúng. Nhưng sẽ có những lúc học sinh có thể phải trả thuế cho các quỹ học bổng. Trong khi thông thường các học bổng đều được miễn thuế, IRS tuyên bố rằng nếu các quỹ học bổng được sử dụng cho “các chi phí ngẫu nhiên” như tiền thuê nhà, đi lại hoặc ăn uống thì những khoản tiền đó phải được đưa vào báo cáo tổng thu nhập của học sinh. Ngay cả các học bổng dự định được sử dụng cho tiền thuê nhà hoặc tiền ăn ở trường cũng phải được báo cáo.

Do coronavirus, Ngày Thuế đã được chuyển sang ngày 15 tháng 7. Nếu bạn chưa nộp thuế, và bạn đã sử dụng tiền học bổng để trả tiền thuê nhà ở ngoài trường chi phí đi lại liên quan đến trường thì đây là cách báo cáo chi tiêu của bạn:

  • Đối với Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR, “bao gồm phần chịu thuế trong tổng số tiền được báo cáo trên dòng "Wages, salaries, tips (Tiền lương, tiền boa)" trong tờ khai thuế của bạn. Nếu số tiền chịu thuế không được báo cáo trong Mẫu W-2, hãy nhập "SCH" cùng với số tiền chịu thuế trong khoảng trống ở bên trái của dòng " Wages, salaries, tips".
  • Đối với Mẫu 1040-NR hoặc 1040-NR-EZ, báo cáo số tiền chịu thuế trên dòng "Scholarship and fellowship grants (Học bổng và trợ cấp học bổng)".

Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy trên trang web IRS tại đây

Thuế Học bổng và Đạo luật CARES

Vào tháng 3, Thượng viện đã phê chuẩn Đạo luật CARES, một gói kích thích kinh tế để giúp hỗ trợ người Mỹ trong thời điểm khủng hoảng này. Khoảng 6 tỷ đô la đã được phân bổ cho các trường cao đẳng và đại học để phân phối hỗ trợ tài chính khẩn cấp cho sinh viên của họ. Chính phủ mong muốn các sinh viên sử dụng khoản hỗ trợ này để chi trả cho thực phẩm và nhà ở cùng với những nhu cầu khác. Theo mã số thuế, điều đó có nghĩa là viện trợ này có thể bị đánh thuế.

Hội đồng Giáo dục Hoa Kỳ đã viết một bức thư đề cập đến vấn đề này cho Hạ viện và Thượng viện, yêu cầu họ đảm bảo rằng các quỹ khẩn cấp này sẽ không bị đánh thuế. Các nhà lập pháp đã đồng ý, và chính thức tuyên bố vào tháng Năm rằng các quỹ này đủ điều kiện là khoản cứu trợ thiên tai và do đó sẽ không phải chịu thuế.

Bạn nghĩ gì về việc trả thuế cho học bổng? Hãy cho SSDH biết ý kiến của bạn dưới phần bình luận nhé.

Người dịch: Thuỳ Dương (SSDH)

Share.

Leave A Reply