New Zealand vẫn chưa xét duyệt visa cho sinh viên quốc tế

0

SSDH  – New Zealand tiếp tục tạm hoãn xét thị thực nhập cảnh vào New Zealand đối với sinh viên quốc tế ngoài New Zealand, chỉ xét duyệt thị thực cho những người đến New Zealand với mục đích thực sự quan trọng.

du-hoc-newzealand-minh-hoa-15

Tính đến nay, Chính phủ đã chấp thuận hai trường hợp ngoại lệ dành cho sinh viên được nhập cảnh: một cho 250 sinh viên bậc tiến sĩ và 1.000 trường hợp khác cho sinh viên cử nhân và sau đại học với điều kiện những sinh viên này phải nhận được giấy báo đồng ý tiếp trở lại từ trường học của họ.

New Zealand vẫn yêu cầu 30 tuần học toàn thời gian trong nước đối với sinh viên có bằng cử nhân trở lên để đủ điều kiện xin thị thực PSW, 60 tuần đối với các sinh viên học chương trình thấp hơn.

Bên cạnh đó, chương trình Thị thực Sinh viên Pathway – Pathway Student Visa (PSV) sắp được triển khai cũng đã bị hoãn lại. PSV là loại visa cho phép sinh viên quốc tế sở hữu một thị thực được học tối đa ba chương trình học tại một hoặc nhiều tổ chức giáo dục đủ điều kiện giảng dạy. Bộ Di trú New Zealand đã lên kế hoạch này để thực hiện vào đầu năm 2021. Tuy nhiên, do tác động  của Covid và PSV chưa thể được thực thi cho đến sau khi biên giới được nới lỏng.

Đến thời điểm này, Bộ Di trú New Zealand chưa ấn định ngày dỡ bỏ việc tạm ngừng xử lý thị thực từ nước ngoài hay các thông tin về tình hình biên giới quốc gia.

SSDH (Người dịch: Linh Trang)

Share.

Leave A Reply