Sự khác nhau trời vực giữa bài thi Speaking không có và có sử dụng Idioms

0

Sẵn sàng du học – Khi thi Speaking, nếu bạn sử dụng Idioms đúng chỗ thì điểm sẽ được tăng lên khá nhiều đấy. Cùng xem các ví dụ so sánh ngay nhé!

74329311_1458011727688021_4279674390632726528_n 74893793_1457248714430989_8706007122556485632_n 73372243_1457248787764315_618294597054889984_n

Cá Domino (SSDH) – Theo Jolo English

Share.

Leave A Reply