Tổng hợp Tính từ mô tả tính cách trong Speaking Part 1

0

Sẵn sàng du học – Đối với IELTS Speaking Part 1, chắc chắn các bạn sẽ gặp những câu hỏi, đề tài phải cần sử dụng đến tính từ miêu tả tính cách, vậy nên hôm nay SSDH đã tổng hợp cho các bạn các Adjective miêu tả tính cách rất hữu ích!

78922219_1481203045368889_337733121233387520_n 78992773_1481203062035554_7579112222115233792_n 78496197_1481203088702218_8281650343528366080_n 78451835_1481203098702217_2727161979348189184_n 77257974_1481203148702212_1737479743437012992_n 78789438_1481203142035546_8109109597303734272_n 77018485_1481203175368876_2950586895345647616_n 78487000_1481203182035542_2450737866997760000_n 78137509_1481203228702204_9602503196803072_n 76782734_1481203252035535_4385206487329275904_n

Cá Domino (SSDH) – Theo Jolo English

Share.

Leave A Reply