Các biện pháp đặc biệt dành cho cư dân thường trú và lưu trú tạm thời ở Canada trong dịch Covid-19

0 1067 Views

Sẵn sàng du học – Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết sẽ xem xét đóng cửa biên giới hay buộc công dân từ nước ngoài về phải tự cách ly để ngăn dịch Covid-19 lây lan.

 

ssdh-san-bay-nhap-canh

Cơ quan Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã áp dụng các biện pháp đặc biệt để giúp bạn, nếu:

 • Bạn là công dân Trung Quốc, Iran hoặc Hàn Quốc; hoặc là
 • Bạn đang ở Trung Quốc, Iran hoặc Hàn Quốc; và
 • Bạn bị ảnh hưởng bởi sự gián đoạn dịch vụ hoặc lệnh hạn chế đi lại liên quan đến coronavirus (COVID-19)

Sự gián đoạn bao gồm:

 • Trung tâm xin visa đóng cửa
 • Các gián đoạn dịch vụ tại văn phòng visa Canada
 • Gián đoạn kế hoạch du lịch
 • Hạn chế tới các văn phòng chính quyền địa phương và các doanh nghiệp
 • Hạn chế gặp bác sĩ được chỉ định có thể làm kiểm tra y tế khi nhập cư

Ngoài ra còn có trợ giúp nếu bạn cần giấy thông hành dành cho thường trú nhân để trở về Canada.

Nếu bạn đã được chấp thuận cấp thẻ thường trú nhân (Cập nhật mới nhất: ngày 15 tháng 3 năm 2020)

Nếu đơn xin thẻ thường trú nhân của bạn đã được chấp thuận, nhưng bạn không thể đến Canada trước khi visa của bạn hết hạn, hãy điền vào mẫu đơn trên trang web để cho chúng tôi biết lý do tại sao bạn không thể tới Canada.

Nếu có thể tới Canada, hãy điền vào mẫu đơn trên trang web để cho chúng tôi biết. Sau đó, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các hướng dẫn chi tiết hơn về việc bắt đầu lại quá trình xử lý đơn xin thẻ thường trú nhân của bạn.

Phỏng vấn cá nhân sẽ được thực hiện qua điện thoại (Cập nhật mới nhất: ngày 15 tháng 3 năm 2020)

Bắt đầu từ ngày 16 tháng 3 năm 2020, chúng tôi hủy bỏ tất cả các cuộc hẹn phỏng vấn cá nhân để cấp thẻ thường trú cho đến ngày 13 tháng 4 năm 2020.

Nếu bạn đã có hẹn trước, buổi phỏng vấn sẽ được thực hiện qua điện thoại.

Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn qua email về thời gian diễn ra của cuộc phỏng vấn qua điện thoại. Điền mẫu đơn sau nếu bạn cần cập nhật thông tin liên lạc của mình.

Nếu xác nhận thường trú của bạn đã hết hạn

Điền mẫu đơn sau để giải thích lý do tại sao bạn không thể tới Canada.

Nếu có thể tới Canada, hãy điền vào mẫu đơn trên trang web để cho chúng tôi biết. Sau đó, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các hướng dẫn chi tiết hơn về việc bắt đầu lại quá trình xử lý đơn xin thẻ thường trú nhân của bạn.

Nếu bạn đang nộp đơn xin quốc tịch Canada (Cập nhật mới nhất: ngày 15 tháng 3 năm 2020)

Các lễ trao quyền công dân, bài kiểm tra và và dịch vụ lưu động bị hủy bỏ (Cập nhật mới nhất: ngày 15 tháng 3 năm 2020)

Để giữ an toàn cho mọi người, IRCC sẽ hủy bỏ tất cả các lễ trao quyền công dân, bài kiểm tra xin quốc tịch, và các chuyến đi dịch vụ lưu động kể từ ngày 14 tháng 3 năm 2020, cho đến khi có thông báo mới.

Nếu bạn cần nộp các tài liệu liên quan

Sử dụng biểu mẫu sau để cho chúng tôi biết khi bạn trở về từ một quốc gia bị ảnh hưởng và bạn sẽ có thêm 30 ngày để gửi hầu hết các tài liệu cần thiết cho đơn xin nhập quốc tịch của mình. Bạn có thể có thêm 45 ngày cho các đơn xin ý kiến y tế.

Yêu cầu có mặt trực tiếp

Những ngày ở thêm phát sinh tại các quốc gia bị ảnh hưởng do virus sẽ không được tính là ngày ở Canada. Ứng viên vẫn phải đáp ứng yêu cầu có mặt trực tiếp.

Nếu bạn đã đăng ký tạm trú hoặc thường trú và ở bên ngoài Canada

Chúng tôi sẽ không từ chối đơn đăng ký của bạn nếu bạn không thể hoàn thành bước tiếp theo do coronavirus (COVID-19). Điều này áp dụng cho các đơn đăng ký cho

 • Visa du lịch
 • Giấy phép lao động
 • Giấy phép học tập
 • Thường trú

Ví dụ về các bước tiếp theo bao gồm

 • Nộp hộ chiếu hoặc các tài liệu hỗ trợ, ví dụ như kết quả kiểm tra lý lịch của cảnh sát
 • Hoàn thành kiểm tra y tế nhập cư

Sẽ không có đơn đăng ký nào đang xét duyệt bị từ chối hoặc huỷ bỏ do thiếu tài liệu. Chúng tôi sẽ tự động cung cấp cho bạn 90 ngày để hoàn thành các bước này. Khi có thể, hãy hoàn thành các bước trên càng sớm càng tốt để tránh sự chậm trễ.

Thời hạn sinh trắc học kéo dài đến 90 ngày

Mặc dù thư hướng dẫn sinh trắc học (BIL) của bạn nói rằng bạn phải hoàn thành bước này trong 30 ngày, chúng tôi sẽ tự động gia hạn thêm 90 ngày nếu bạn bị ảnh hưởng bởi sự gián đoạn dịch vụ do virus. Bạn sẽ không cần BIL mới.

Rút đơn đăng ký

Nếu bạn bị ảnh hưởng bởi các hạn chế đi lại và muốn rút đơn xin tạm trú, hãy sử dụng mẫu đơn trên web

Chúng tôi sẽ hoàn lại tiền cho bạn nếu bạn rút đơn trong vòng 24 giờ sau khi gửi, miễn là quá trình xử lý chưa bắt đầu.

Nếu bạn sắp đăng ký thường trú thông qua Express Entry

Bạn phải nộp đơn trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được lời mời đăng ký.

Nếu bạn thiếu các tài liệu cần thiết để kiểm tra tính đầy đủ do sự gián đoạn liên quan đến coronavirus (COVID 19), bạn vẫn có thể gửi đơn đăng ký của mình.

 • Bạn phải gửi thư giải thích lý do tại sao bạn lại thiếu tài liệu. Đơn đăng ký của bạn sẽ được giữ cho đến khi có thông báo mới.

Bạn có thể gửi tài liệu bị thiếu bằng cách sử dụng biểu mẫu trên trang web

Nếu bạn cần visa du lịch, giấy phép du học hoặc giấy phép lao động để đến Canada khẩn cấp

Trung Quốc: hướng dẫn đặc biệt cho người nộp đơn

Nếu bạn cần visa du lịch, giấy phép du học hoặc giấy phép lao động để đến Canada khẩn cấp do hoàn cảnh đặc biệt, hãy thực hiện các bước sau:

 • Đăng ký trực tuyến.
 • Sau khi nộp đơn, hãy gửi email cho văn phòng thị thực ở Bắc Kinh (beijing-immigration@international.gc.ca) để yêu cầu xử lý khẩn cấp đơn đăng ký của bạn. Các đơn đăng ký này sẽ được xử lý trên cơ sở từng trường hợp.
 • Nếu bạn đã đăng ký tạm trú, hãy gửi email cho văn phòng thị thực ở Bắc Kinh (beijing-immigration@international.gc.ca) để yêu cầu xử lý khẩn cấp đơn đăng ký của bạn. Các ứng dụng này sẽ được xử lý trên cơ sở từng trường hợp.

Iran: hướng dẫn đặc biệt cho người nộp đơn

Nếu bạn cần visa du lịch, giấy phép du học hoặc giấy phép lao động để đến Canada khẩn cấp do hoàn cảnh đặc biệt, bạn cần phải đăng ký trực tuyến.

Sau khi bạn nộp đơn, hãy điền vào biểu mẫu trên trang web để giải thích trường hợp khẩn cấp của bạn và yêu cầu xử lý khẩn cấp thị thực hoặc đơn xin giấy phép của bạn. Để đảm bảo yêu cầu đến đúng văn phòng,

 • Trả lời “Không” trong câu hỏi “Đơn đăng ký của bạn có đang được xử lý bởi một văn phòng bên ngoài Canada không?”
 • Hoàn thành phần còn lại của mẫu.

Hàn Quốc: hướng dẫn đặc biệt cho người nộp đơn

Nếu bạn cần visa du lịch, giấy phép du học hoặc giấy phép lao động để đến Canada khẩn cấp do hoàn cảnh đặc biệt, bạn cần phải nộp đơn trực tuyến.

Sau khi bạn nộp đơn, hãy điền vào biểu mẫu trên trang web để giải thích trường hợp khẩn cấp của bạn và yêu cầu xử lý khẩn cấp thị thực hoặc đơn xin giấy phép của bạn. Để đảm bảo yêu cầu đến đúng văn phòng,

 • Trả lời “Không” trong câu hỏi “Đơn đăng ký của bạn có đang được xử lý bởi một văn phòng bên ngoài Canada không?”
 • Hoàn thành phần còn lại của mẫu.
 • Nếu bạn là một thường trú nhân cần phải đến Canada khẩn cấp

Trung Quốc: hướng dẫn đặc biệt cho người nộp đơn

Nếu bạn cần giấy phép dành cho thường trú nhân để đến Canada ngay lập tức do các trường hợp đặc biệt, bạn cần gửi email cho văn phòng thị thực ở Bắc Kinh (beijing-immigration@international.gc.ca) để yêu cầu xử lý khẩn cấp đơn đăng ký của bạn. Bạn sẽ cần nộp đơn đăng ký cho văn phòng thị thực bằng chuyển phát nhanh.

Iran: hướng dẫn đặc biệt cho người nộp đơn

Nếu bạn cần giấy phép dành cho thường trú nhân để đến Canada, bạn cần nộp mẫu đơn trên trang web.

Khi điền vào mẫu đơn,

 • Trả lời “Có” trong câu hỏi “Đơn đăng ký của bạn đang được xử lý bởi một văn phòng bên ngoài Canada?”
 • Chọn ở “Thổ Nhĩ Kỳ – Ankara” khi được yêu cầu “Chọn văn phòng thị thực xử lý hồ sơ của bạn.”

Nếu bạn cần giấy phép dành cho thường trú nhân để đến Canada khẩn cấp do hoàn cảnh đặc biệt, bạn cần gửi email cho văn phòng thị thực ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ (ANKRA@international.gc.ca). Bạn sẽ cần nộp đơn cho văn phòng thị thực bằng chuyển phát nhanh.

Hàn Quốc: hướng dẫn đặc biệt cho người nộp đơn

Nếu bạn cần giấy phép dành cho thường trú nhân để đến Canada, bạn cần nộp mẫu đơn trên trang web.

Khi điền vào mẫu đơn,

 • Trả lời “Có” trong câu hỏi “Đơn đăng ký của bạn đang được xử lý bởi một văn phòng bên ngoài Canada?”
 • Chọn ở “Philippines – Manila” khi được yêu cầu “Chọn văn phòng thị thực xử lý hồ sơ của bạn.”

Nếu bạn cần giấy phép dành cho thường trú nhân để đến Canada khẩn cấp do hoàn cảnh đặc biệt, bạn cần gửi email cho văn phòng thị thực ở Manila, Philippines (MANILIMMIGRATION@international.gc.ca). Bạn sẽ cần nộp đơn cho văn phòng thị thực bằng chuyển phát nhanh.

 

ssdh-sinh-vien

Nếu bạn là một cư dân tạm thời không thể rời khỏi Canada

Nếu giấy phép lưu trú của bạn chưa hết hạn

Bạn có thể đăng ký trực tuyến để kéo dài thời gian lưu trú tại Canada.

Nếu bạn là khách du lịch, bạn có thể đăng ký để kéo dài thời gian lưu trú tại Canada.

Nếu bạn là công nhân hoặc sinh viên, bạn có các lựa chọn sau:

Nếu không còn làm việc hay học tập, bạn có thể

Nếu bạn muốn tiếp tục làm việc hoặc học tập, bạn có thể gia hạn giấy phép làm việc hoặc giấy phép học tập nếu đủ điều kiện.

Khi đăng ký, hãy đảm bảo bạn có kèm theo một ghi chú giải thích lý do bạn cần gia hạn thời gian lưu trú tại Canada.

Nếu thời gian du lịch hoặc giấy phép làm việc/học  của bạn đã hết hạn và thời gian sau khi hết hạn chưa đến 90 ngày

Bạn có thể đăng ký để khôi phục tình trạng cư trú tạm thời.

Để khôi phục tình trạng cư trú tạm thời, hãy sử dụng danh sách kiểm tra tài liệu và hướng dẫn để kéo dài thời gian lưu trú của bạn theo một trong các dạng sau:

Khi hoàn thành mẫu đơn, hãy đảm bảo bạn thực hiện cả hai điều sau:

 • Chọn Khôi phục trạng thái của tôi trong phần 3 ở đầu biểu mẫu.
 • Kèm theo một ghi chú giải thích lý do bạn cần kéo dài thời gian lưu trú.
 • Bạn cũng phải trả phí khôi phục trạng thái.

Nếu tình trạng cư trú tạm thời của bạn được khôi phục, bạn sẽ nhận được một hồ sơ khách truy cập hoặc giấy phép phù hợp đưa các điều kiện lưu trú của bạn ở Canada.

Tình trạng cư trú tạm thời của bạn ở Canada sẽ được gia hạn cho đến một ngày cụ thể.

Nếu đã hơn 90 ngày kể từ khi giấy phép lưu trú của bạn hết hạn

Bạn có thể đủ điều kiện để xin giấy phép cư trú tạm thời.

Với giấy phép cư trú tạm thời, bạn có thể ở lại Canada với tư cách pháp nhân.

Khi nộp đơn, hãy chắc chắn rằng bạn có kèm theo một ghi chú giải thích lý do tại sao bạn cần gia hạn thời gian lưu trú.

Đăng ký lưu trú tạm thời tại đây.

Nếu bạn là người tị nạn ở Canada (Cập nhật mới nhất: ngày 16 tháng 3 năm 2020)

Bắt đầu từ ngày 16 tháng 3 năm 2020:

 • Chúng tôi hủy bỏ tất cả các cuộc hẹn với người yêu cầu tị nạn cho đến ngày 13 tháng 4 năm 2020. Nếu đã được hẹn trước, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn thông báo về thời gian cho cuộc hẹn mới. Sử dụng biểu mẫu trên trang web nếu bạn cần cập nhật thông tin liên lạc của bạn.
 • Bạn vẫn có thể gửi yêu cầu tị nạn trực tiếp cho đến khi có thông báo mới (chỉ các cuộc hẹn được lên lịch trước bị hủy).

Người dịch: Thuỳ Dương (SSDH)

Share.

Leave A Reply