Cập nhật những thay đổi về luật visa làm việc tại New Zealand

0 1194 Views

Sẵn sàng du học – Sau cuộc khảo sát, tham vấn cộng đồng, Chính phủ New Zealand đã đưa ra những thay đổi đối với chính sách nhập cư và quyền lợi làm việc sau khi tốt nghiệp cho sinh viên quốc tế. Theo đó, Chính phủ New Zealand đã có những điều chỉnh về thời gian được ở lại làm việc cho du học sinh thuộc các nhóm đối tượng: sinh viên tương lai đang có kế hoạch du học và làm việc tại New Zealand, sinh viên đang sở hữu visa du học hiện tại và sinh viên đã được cấp visa làm việc. Những thay đổi này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 26/11/2018.

ssdh-visa-new-zealand

Chi tiết những thay đổi về du học và làm việc tại New Zealand như sau:

Với những hồ sơ xin visa du học New Zealand mới

Áp dụng với học sinh sinh viên đang không giữ visa du học sinh và không có đơn xin thị thực được xét duyệt bởi Cục Di trú New Zealand, tính đến ngày 08/08/2018.

– Nếu sinh viên có kế hoạch theo đuổi chương trình lấy bằng Bachelor (Level 7) hoặc cao hơn, học ít nhất 30 tuần ở New Zealand thì sau khi hoàn thành khóa học sẽ đủ điều kiện xin visa làm việc 3 năm

– Nếu bạn học chương trình Graduate Diploma (Level 7) ít nhất 30 tuần ở New Zealand thì đủ điều kiện:

+ Xin thị thực làm việc 1 năm sau nếu học tại Auckland và thêm 1 năm nếu đang làm việc để đăng ký với một cơ quan chuyên môn hoặc thương mại

+ Xin thị thực làm việc 2 năm sau khi tốt nghiệp nếu học tập bên ngoài Auckland (không bao gồm học từ xa*)

– Nếu bạn theo học 1 chương trình lấy chứng chỉ thuộc Level 7 với việc học ít nhất 60 tuần ở New Zealand sẽ đủ điều kiện:

+ Xin thị thực làm việc 1 năm sau tốt nghiệp nếu học tại Auckland

+ Xin thị thực làm việc 2 năm sau tốt nghiệp nếu học tập bên ngoài Auckland (không bao gồm học từ xa*)

– Nếu bạn theo học 1 chương trình lấy chứng chỉ thuộc Level 4 – 6 có thời gian 2 năm, học ít nhất 60 tuần ở New Zealand sẽ đủ điều kiện:

+ Xin thị thực làm việc 1 năm sau tốt nghiệp nếu học tại Auckland

+ Xin thị thực làm việc 2 năm sau tốt nghiệp nếu học bên ngoài Auckland (không bao gồm học từ xa*)

– Nếu bạn theo học 2 chương trình lấy chứng chỉ thuộc Level 4 – 6, mỗi chứng chỉ tối thiểu 30 tuần tại New Zealand (tổng cộng 60 tuần) và chứng chỉ thứ 2 có cấp độ cao hơn chứng chỉ thứ nhất sẽ đủ điều kiện:

+ Xin thị thực làm việc 1 năm sau tốt nghiệp nếu học tại Auckland

+ Xin thị thực làm việc 2 năm sau tốt nghiệp nếu học tập bên ngoài Auckland (không bao gồm học từ xa*)

*Sinh viên phải hoàn thành các chương trình lấy chứng chỉ này trước ngày 31/12/2021. Nếu hoàn thành khóa học sau ngày này có thể xin thị thực làm việc 1 năm, và thêm 1 năm nếu bạn tốt nghiệp chương trình Graduate Diploma và đang làm việc để đăng ký chuyên môn hoặc cơ quan thương mại.

Từ 2022, sinh viên quốc tế hoàn thành chương trình lấy chứng chỉ thuộc Level 4 – 6, sau 2 năm học tập, hoặc chương trình lấy chứng chỉ thuộc Level 7 sẽ đủ điều kiện để xin visa làm việc 1 năm sau tốt nghiệp. Nếu bạn hoàn thành chương trình Graduate Diploma cho việc đăng ký chuyên môn hoặc cơ quan thương mại sẽ đủ điều kiện để xin visa làm việc thêm 1 năm.

Sinh viên hoàn thành chương trình lấy bằng thuộc Level 7 hoặc cao hơn (Bachelor, Master, PhD) sẽ đủ điều kiện xin visa làm việc 3 năm sau khi tốt nghiệp.

ssdh-visa-new-zealand2

Với những visa du học sinh hiện tại

Áp dụng với những sinh viên đã có visa du học New Zealand hoặc đơn xin cấp thị thực đã được chấp nhận xử lý bởi Cục Di trú New Zealand tính đến ngày 08/08/2018. Nếu bạn đang học tập tại New Zealand với các định hướng:

– Lấy bằng Bachelor (Level 7) hoặc cao hơn (Master, PhD), học ít nhất 30 tuần ở New Zealand và hoàn thành khóa học từ ngày 26/11/2018 sẽ đủ điều kiện xin visa làm việc 3 năm sau tốt nghiệp

– Theo học chương trình lấy chứng chỉ thuộc Level 7, học ít nhất 30 tuần ở New Zealand, hoàn thành khóa học từ ngày 26/11/2018 sẽ đủ điều kiện xin visa làm việc 3 năm sau tốt nghiệp

– Lấy 1 chứng chỉ thuộc Level 4 – 6, học ít nhất 60 tuần ở New Zealand và hoàn tất chương trình từ ngày 26/11/2018 sẽ đủ điều kiện xin visa làm việc 3 năm sau tốt nghiệp

– Lấy 2 chứng chỉ thuộc Level 4 – 6, cứ ít nhất 30 tuần cho mỗi chứng chỉ và chứng chỉ thứ 2 cao hơn chứng chỉ thứ nhất, hoàn tất chương trình từ ngày 26/11/2018 sẽ đủ điều kiện xin visa làm việc 3 năm sau tốt nghiệp

Nếu bạn được cấp visa làm việc sau tốt nghiệp trước ngày 26/11/2018 sẽ được đăng ký thêm visa làm việc 1 hoặc 2 năm nếu được người sử dụng lao động bảo lãnh. Từ sau ngày 26/11/2018, bạn sẽ không phải liên hệ với Cục Di trú New Zealand về việc thay đổi công việc hoặc người sử dụng lao động.

ssdh-auckland-new-zealand2

Với những visa du học và làm việc tại New Zealand hiện tại

Áp dụng nếu bạn giữ visa làm việc vào ngày 08/08/2018 hoặc được cấp visa làm việc khi những thay đổi chính thức có hiệu lực từ ngày 26/11/2018.

– Nếu bạn giữ visa làm việc 1 năm sau tốt nghiệp sẽ được đăng ký thêm 2 năm sau ngày 26/11/2018

– Nếu bạn giữ visa làm việc 2 năm được bảo lãnh thì từ 26/11/2018 sẽ không phải liên hệ với Cục Di trú New Zealand về việc thay đổi công việc hoặc người sử dụng lao động.

Có thể nói rằng, với thay đổi về cơ hội làm việc sau khi tốt nghiệp này sẽ có lợi hơn đối với những sinh viên theo học các chương trình bậc cao như Bachelor, Master hay PhD, và đặc biệt ưu ái với những du học sinh học ở bên ngoài thành phố Auckland. Điều này nhằm đảm bảo quyền lợi cho du học sinh cũng như giúp New Zealand đảm bảo chất lượng nguồn nhân sự tương lai để phụng sự cho sự phát triển chung của toàn đất nước.

Ngay bây giờ, hãy nộp hồ sơ du học New Zealand để nắm bắt cơ hội học tập và làm việc tốt nhất cho chính bản thân mình!

Cá Domino (SSDH) – Theo duhocinec

Share.

Leave A Reply