Học bổng B.Ed Giáo viên quốc tế, Malaysia, 2018

0 1112 Views

Sẵn sàng du học – Trường quốc tế Fairview đang kêu gọi đăng ký cho học bổng Cử nhân Giáo viên quốc tế. Chương trình B.Ed là một chương trình dựa trên công việc được đề xuất bởi Đại học Fairview (UCF) kết hợp với trường quốc tế Fairview (FIS) dành cho những người có mong muốn theo đuổi sự nghiệp giảng dạy tại các trường quốc tế và/hoặc các trường tư thục.

dai-hoc-Fairview

Trường quốc tế Fairview là một Trường Tú Tài quốc tế (IB) được thành lập tại Kuala Lumpur.

Bậc học: Học bổng có hiệu lực đối với chương trình B.Ed.

Ngành học: Học bổng được trao trong lĩnh vực giảng dạy.

Giá trị học bổng: Giá trị của học bổng toàn phần và học bổng một phần dựa trên đánh giá ban đầu về năng lực và tư tưởng của giáo viên thực tập. Bên cạnh giá trị học tập của học bổng, mỗi giáo viên thực tập sẽ nhận được một trợ cấp đào tạo hằng tháng tối thiểu RM500 trong năm đầu tiên.

Số lượng học bổng: 40.

Học bổng được trao tại Malaysia.

Yêu cầu: Điều kiện nhận học bổng:

  • Yêu cầu quốc tịch: Công dân thuộc mọi quốc tịch đều có thể đăng ký.
  • Yêu cầu đầu vào: STPM/trình độ 'A' với khả năng tiếng Anh xuất sắc tại SPM/trình độ 'O', hoặc nền tảng UCF về nghệ thuật. Đầu vào khóa học sẽ dựa trên: việc vượt qua bài kiểm tra trình độ học vấn, tương tự như IELTS, tổ chức tại Fairview. Khả năng thuyết trình sẽ được đánh giá trong buổi phỏng vấn.
  • Yêu cầu tiếng Anh: Ứng viên cần có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo. Do đó, đơn đăng ký được yêu cầu viết bằng tiếng Anh.

Hạn chót nộp hồ sơ: 01/06/2018.

Phương thức nộp hồ sơ: Đăng ký trực tuyến, xem tại Đây.

Xem thêm thông tin: Xem thêm thông tin tại Đây.

Thái Hải (SSDH) – Theo Scholarship Planet

Share.

Leave A Reply