Ngày khai giảng của các Trường Đại học ở Anh?

0
SSDH – Em sẽ kết thúc khóa học Cao đẳng Công nghệ thông tin ở Đại học Bách Khoa vào tháng 6/2011, nếu Em muốn chuyển sang học Cử nhân ở Anh thì tháng mấy Em có thể vào học được, em sẵn sàng vào học năm 1 ở Đại học, Em đã có IELTS 6.5? (Trần Ngọc Ái Quyên)

Trả lời của cô Thái Hoàng Thủy, chuyên viên Tư vấn giáo dục quốc tế tổ chức Study Group, hiện Cố vấn giáo dục của trung tâm truyền thông ANNA:

Phần lớn các Trường Đại học ở Anh khai giảng vào tháng 9, cũng có một số Trường khai giảng vào tháng 1, nhưng rất ít, Em nên lưu ý, các khóa khai giảng vào tháng 1 thường rất hạn chế về ngành học. Em hãy gửi đơn tới Trường Đại học mà Em dự kiến học ngay sau khi khóa học kết thúc vào tháng 6 ở Việt nam. Sau khi nhận kết quả của Trường đồng ý, hãy nộp đơn qua tổ chức nhận Đơn xin nhập học: www.ucas.com – nơi đại diện cho học sinh để tiến hành gửi đơn cho các Trường đại học.

Hà Phương

I used the deadwood to make the fire rise
The blood of innocence burning in the skies
I filled my cup with the rising of the sea
And poured it out in an ocean of debris

I’m swimming in the smoke
Of bridges I have burned
So don’t apologize
I’m losing what I don’t deserve
What I don’t deserve

We held our breath when the clouds began to form
But you were lost in the beating of the storm
And in the end we were made to be apart
In separate chambers of the human heart

I’m swimming in the smoke
Of bridges I have burned
So don’t apologize
I’m losing what I don’t deserve

It’s in the blackened bones
Of bridges I have burned
So don’t apologize
I’m losing what I don’t deserve
What I don’t deserve

I’m swimming in the smoke
Of bridges I have burned
So don’t apologize
I’m losing what I don’t deserve

The blame is mine alone
For bridges I have burned
So don’t apologize
I’m losing what I don’t deserve

What I don’t deserve
What I don’t deserve
What I don’t deserve

And here’s the dead wood to make the fire rise
The blood of innocence burning in the skies

Share.

Leave A Reply