Từ vựng về chủ đề truyền thông báo chí (Phần 2)

0 1168 Views

Sẵn sàng du học – Nắm chắc bộ từ vựng này sẽ giúp bạn xử lý tốt các đề thi chủ đề Truyền thông-Báo chí trong Speaking IELTS.

Xem phần 1 tại đây!

37417435_1099526980203166_6929405900704710656_n 37565438_1099526976869833_3769571398448578560_n 37659008_1099527006869830_9159475675248197632_n 37398795_1099526913536506_2814561763503112192_n

Cá Domino (SSDH) – Theo joloenglish

Share.

Leave A Reply