Chuyên mục: Tài chính

ssdh-sinh-vien
0

Sẵn sàng du học – Trong giới kinh doanh, nhóm 5 ngành FAME: finance, accounting, management, economics chắc không còn xa lạ, đặc biệt phổ biến nhất là hai ngành đầu tiên, finance & accounting – tức tài chính và kế toán. SSDH sẽ giúp bạn phân tích sự khác biệt giữa 2 ngành này để đưa ra lựa chọn phù hợp.

3.jpeg
0

SSDH – Nếu bạn chọn học lại bậc Bachelor, bạn không phải học dự bị đại học mà chỉ cần có các bằng về tiếng Đức (DSH, TestDaF) là có thể vào học trực tiếp ở trường đại học.