9 đại học đào tạo ngành kinh doanh tốt nhất nước Mỹ

0

Sẵn sàng du học – Đại học Pennsylvania và MIT có chương trình hàng đầu nước Mỹ theo đánh giá mới nhất của US News & World Report.

1. Đại học Pennsylvania

 

ssdh-pennsylvania-state-university

Năm thành lập: 1740.

Tổng số sinh viên đại học: 10.033.

Học phí và lệ phí năm học 2018-2019 là 55.584 USD.

Điểm số về mặt danh tiếng ngành kinh doanh: 4,8/5.

Bảng xếp hạng các đại học có chương trình ngành Kinh doanh tốt nhất được US News & World Report đưa ra dựa trên đánh giá của các giảng viên ở những tổ chức uy tín. 

2. Viện Công nghệ Massachusetts

 

ssdh-MIT

Năm thành lập: 1861.

Tổng số sinh viên đại học: 4.547.

Học phí và lệ phí: 51.832 USD.

Điểm số về mặt danh tiếng: 4,6/5.

=2. Đại học California – Berkeley

 

ssdh-university-of-california-berkeley


Năm thành lập: 1868.

Tổng số sinh viên đại học: 30.574.

Học phí và lệ phí: 14.240 USD với sinh viên trong tiểu bang và 43.232 USD với sinh viên ngoài.

Điểm số về mặt danh tiếng: 4,6/5.

4. Đại học Michigan – Ann Arbor

 

ssdh-university-of-michigan-ann-arbor1


Năm thành lập: 1817.

Tổng số sinh viên đại học: 29.821.

Học phí và lệ phí: 15.262 USD với sinh viên trong tiểu bang và 49.350 USD với sinh viên ngoài.

Điểm số về mặt danh tiếng: 4,5/5. 

5. Đại học New York

 

ssdh-new-york-university

Năm thành lập: 1831.

Tổng số sinh viên đại học: 26.417.

Học phí và lệ phí: 51.828 USD.

Điểm số về mặt danh tiếng: 4,4/5.

6. Đại học Carnegie Mellon

 

ssdh-carnegie-mellon-university1

Năm thành lập: 1900.

Tổng số sinh viên đại học: 6.896.

Học phí và lệ phí: 55.465 USD.

Điểm số về mặt danh tiếng: 4,3/5.

=6. Đại học Texas -Austi

 

ssdh-texas-austin-university

Năm thành lập: 1883.

Tổng số sinh viên đại học: 40.492.

Học phí và lệ phí: 10.606 USD với sinh viên trong tiểu bang và 37.480 USD với sinh viên ngoài.

Điểm số về mặt danh tiếng: 4,3/5.

8. Đại học North Carolina – Chapel Hil

 

ssdh-university-of-north-carolina-at-chapel-hill

Năm thành lập: 1789.

Tổng số sinh viên đại học: 18.862.

Học phí và lệ phí: 8.986 USD với sinh viên trong tiểu bang và 35.169 USD với sinh viên ngoài.

Điểm số về mặt danh tiếng: 4,2/5.

=8. Đại học Virginia

Đại học Virginia – Bang Virginia, Mỹ

Đại học Virginia – Bang Virginia, Mỹ

Năm thành lập: 1819.

Tổng số sinh viên đại học: 16.655.

Học phí và lệ phí: 17.350 USD với sinh viên trong tiểu bang và 48.891 USD với sinh viên ngoài.

Điểm số về mặt danh tiếng: 4,2/5.

Cá Domino (SSDH) – Theo vnexpress

Share.

Leave A Reply