Học bổng đào tạo giáo viên ngôn ngữ British Council, Anh, 2017

0

SSDH – Ứng viên được kêu gọi ứng tuyển cho học bổng đào tạo giáo viên ngôn ngữ British Council ở Vương quốc Anh. Học bổng dành cho các ứng viên đào tạo làm giáo viên trung học.

british-council

Mục tiêu của học bổng là cung cấp hỗ trợ tài chính cho sinh viên. Hội đồng Anh (British Council) là tổ chức ở nước Anh chuyên về các cơ hội giáo dục và văn hóa quốc tế. Tổ chức này hoạt động ở hơn 100 quốc gia. British Council là quỹ từ thiện đăng ký ở England, Wales và Scotland và được điều hành bởi Hiến chương Hoàng gia.

Bậc học: Học bổng dành cho các ứng viên đào tạo làm giáo viên trung học.

Ngành học: Ngôn ngữ Pháp, Đức, Tây Ban Nha

Giá trị học bổng: £27,500

Số lượng học bổng: Không rõ

Học bổng có thể nhận ở Vương quốc Anh

Yêu cầu: Đáp ứng các tiêu chuẩn sau về tiếng Pháp, Đức, hoặc Tây Ban Nha

  • Điểm số bậc 2:1 hoặc được dự đoán là 2:1 (điểm từ 60-69, tương đương loại Class II Division I theo hệ thống điểm ở Anh)
  • Bằng PhD hoặc Thạc sĩ có liên quan, hoặc bằng tương đương được công nhận

Hội đồng Anh cũng sẽ xem xét đơn tuyển nếu bạn có bằng ngành ngôn ngữ khác, hoặc bậc điểm 2:2 hoặc dự đoán là 2:2 (điểm từ 50:59, tương đương loại Class II Division II theo hệ thống điểm ở Anh) nếu bạn thể hiện được kiến thức mạnh trong ngôn ngữ dự định theo học.

Và bạn phải đáp ứng yêu cầu tài chính của sinh viên. Để nhận học bổng, bạn phải giữ chỗ trong một kế hoạch đào tạo giáo viên ngôn ngữ không lương ở Anh (England) cho niên khóa 2017-2018 trước tháng 9/2017. Nhưng bạn có thể nộp học bổng cùng lúc với một khóa học tiêu chuẩn. Nếu bạn không chắc chắc về mức độ đạt chuẩn của mình cho học bổng thì người cung cấp đào tạo giáo viên được chọn của bạn sẽ có thể tư vấn cho bạn.

Đầu vào:  Bằng PhD hoặc Thạc sĩ có liên quan, hoặc bằng tương đương được công nhận

Anh ngữ: Sinh viên cần chứng minh khả năng Viết và Nói tiếng Anh tốt vì cần phải có trình độ sử dụng Anh ngữ cao. Đơn ứng tuyển có thể được xem xét với những ứng viên có bằng Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ thuộc các ngành khác ngoài Pháp ngữ, Đức ngữ và Tây Ban Nha ngữ, nhưng phải có sự thuần thục trong ngôn ngữ đã chọn để dạy lên được tiêu chuẩn level A. Điều này sẽ được đánh giá khi sinh viên được chọn tham  gia buổi sát hạch.

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/07/2017.

Phương thức nộp hồ sơ: Nộp đơn online.

Đơn ứng tuyển

Xem thêm thông tin: Link học bổng

Thái Hải (SSDH) – Theo Scholarship Planet

Share.

Leave A Reply