Làm thế nào để có thêm sinh viên nông thôn vào được đại học?

0

Sẵn sàng du học – Một câu hỏi lớn hơn được đặt ra cho các nhà giáo dục, chính là: việc học sinh vùng nông thôn lo ngại, sau khi tốt nghiệp đại học trở về, liệu có những công việc phù hợp với tấm bằng của họ tại quê nhà hay không?

ssdh-sinh-vien1

Trước tiên, hãy bắt đầu với một số báo cáo về thực trạng giáo dục tại các khu vực nông thôn của Mỹ:

– Nói chung, chỉ có 9,5% học sinh nông thôn vượt qua ít nhất 01 bài kiểm tra AP. So với 19% của sinh viên ở các khu vực thành thị và 24% của sinh viên ngoại thành và 19% trung bình sinh viên trên cả nước.

– Tỷ lệ tốt nghiệp toàn quốc ước tính với học sinh nông thôn là 88,7%, cao hơn 4 điểm phần trăm so với mức trung bình của quốc gia.

– Khoảng 46,5% học sinh nông thôn đã thi SAT hoặc ACT, một tỷ lệ khá tương đồng với học sinh ở các khu vực khác.

Vậy vấn đề được chỉ ra ở đây là gì?

Những số liệu này không thực sự phản ánh chính xác thực tế chênh lệch giáo dục giữa các khu vực: tỷ lệ tốt nghiệp THPT ở nông thôn là 76,5% với khu vực New Mexico;  tỷ lệ vượt qua bài kiểm tra AP tại Kansas, Louisiana, Missouri, Nebraska, Nevada và North Dakota là dưới 2,5%.

Klein – giáo sư toán học tại trường Đại học Ohio cũng cho rằng các báo cáo là một công cụ giúp hỗ trợ xác định tầm nhìn cho các mối quan tâm về giáo dục tại các khu vực nông thôn này. Ông cũng cho biết, giáo dục cả ở nông thôn và thành thị rất thường xuyên phải đối mặt với các vấn đề tương tự nhau. Tuy nhiên, các khu vực thành thị lại nhận được nhiều sự quan tâm và chăm sóc hơn.

Một trong những vấn đề cấp thiết trong quá trình chuẩn bị bước vào đại học với học sinh vừa tốt nghiệp THPT tại các vùng nông thôn lại là về điều kiện tiếp cận thông tin. Học sinh tại các vùng này thường phải đối mặt với tình trạng internet tốc độ quá chậm và nó ảnh hưởng trực tiếp với kết quả của họ khi các công cụ để chuẩn bị cho bài kiểm tra như SAT, ACT chủ yếu được cung cấp trên các trang mạng trực tuyến.

Một câu hỏi lớn hơn được đặt ra cho các nhà giáo dục, chính là: việc học sinh vùng nông thôn lo ngại, sau khi tốt nghiệp đại học trở về, liệu có những công việc phù hợp với tấm bằng của họ tại quê nhà hay không? Các trường đại học không phải là những người chịu trách nhiệm duy nhất cho quá trình tìm ra câu trả lời này xong họ cũng là những người có thể góp phần giải quyết chúng.

Các trường đại học cần phải cho sinh viên thấy rõ tính ứng dụng của giáo dục bậc đại học vào những hoạt động, ngành nghề kinh doanh tại các vùng nông thôn. Ví dụ như việc nhiều ngành công nghiệp nông nghiệp ngày nay phụ thuộc vào những người có kiến thức về hóa học và kỹ năng lập bản đồ GIS chẳng hạn.

Người dịch: Ánh Dương (SSDH)

Share.

Leave A Reply