New Zealand cấp thị thực thường trú một lần cho 165.000 người nhập cư

0

SSDH – New Zealand thông báo sẽ cấp thị thực thường trú một lần cho 165.000 người di cư sau khi quốc gia này đã chậm trễ trong việc xử lý đơn xin cư trú thời kì đại dịch Covid-19.

 

New Zealand cấp thị thực thường trú một lần cho 165.000 người nhập cư

Thị thực mới tạo ra một con đường cư trú dễ dàng hơn cho những người lao động nhập cư bị kẹt lại vì đại dịch trong tình trạng visa chưa rõ ràng, bao gồm hàng nghìn nhân viên y tế tay nghề cao có đơn xin cư trú nhưng đang bị trì hoãn trong quá trình xử lí.

Thị thực Thường trú năm 2021 sẽ dành cho hầu hết những người có thị thực làm việc và những thành viên phụ thuộc có quan hệ trực tiếp với đương đơn đang sở hữu visa làm việc. Ước tính những người có thị thực đủ điều kiện được cấp bao gồm khoảng:

 • 10.000 người trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và trợ giúp xã hội
 • 9.000 công nhân ngành công nghiệp thiết yếu
 • hơn 800 giáo viên.
 • 15.000 công nhân xây dựng
 • 12.000 công nhân sản xuất
 • 9.000 người trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và đánh cá,
 • 15.000 người trong lĩnh vực xây dựng,
 • 9.000 trong các dịch vụ chuyên môn, khoa học và kỹ thuật,
 • 17.000 trong lĩnh vực lưu trú và thực phẩm,
 • 10.000 trong các dịch vụ hỗ trợ và quản lý,
 • 10.000 trong bán lẻ.

Mặc dù không phải tất cả những người có thị thực này sẽ đủ điều kiện cho con đường cư trú một lần này, nhưng một số lượng lớn có thể đủ điều kiện bằng cách đáp ứng tiêu chí ba năm hoặc mức lương trung bình.

Điều kiện áp dụng:

Đương đơn phải:

 • đã ở New Zealand vào ngày 29 tháng 9 năm 2021 và
 • có thị thực đủ điều kiện hoặc đã nộp đơn xin thị thực đủ điều kiện vào ngày hoặc trước ngày 29 tháng 9 năm 2021, và sau đó được cấp thị thực.

Và để được cấp dòng visa này cũng phải đáp ứng một trong ba tiêu chí:

 • đã sống ở New Zealand từ ba năm trở lên, hoặc
 • kiếm được bằng hoặc cao hơn mức lương trung bình (27 đô la mỗi giờ), hoặc làm việc trong các ngành nghề khan khan hiếm.
 • Nếu đương đơn nào đáp ứng các tiêu chí được tính đủ điều kiện nhưng đang ở Úc và không thể trở lại New Zealand trước ngày 29 tháng 9 năm 2021, cũng được coi coi là đủ điều kiện.

Đơn đăng ký sẽ được mở trong hai giai đoạn từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 cho một số ứng viên đủ điều kiện và từ ngày 1 tháng 3 năm 2022 cho các ứng viên đủ điều kiện còn lại. Tất cả các đơn đăng ký phải được nộp trước ngày 31 tháng 7 năm 2022. Phần lớn các đơn đăng ký sẽ được xử lí cấp visa trong vòng một năm kể tính từ ngày dòng visa này được chính thức xét duyệt vào tháng 12 năm nay.

Vui lòng tìm kiếm thông tin về ngành nghề phù hợp và những điều kiện phù hợp với bản thân tại đây https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/already-have-a-visa/one-off-residence-visa?

SSDH Team

Share.

Leave A Reply