Sử dụng bảo hiểm OSHC tại bệnh viện Úc

0

SSDH – Nếu bạn chọn sử dụng bảo hiểm OSHC để thanh toán cho việc điều trị tại bệnh viện của mình, bạn cần phải hiểu những khoản nào thường được bao gồm để bạn có thể tận dụng tối đa bảo hiểm của mình.

Theo luật, bảo hiểm bệnh viện tư nhân chỉ có thể chi trả cho chi phí điều trị tại bệnh viện. Medicare có thể chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí điều trị y tế ngoại trú.

Trước khi bạn chọn được điều trị như một bệnh nhân tư nhân và sử dụng bảo hiểm OSHC của mình, có một số câu hỏi cần đặt ra:

Loại điều trị tôi cần có được OSHC chi trả không?

Công ty bảo hiểm sức khỏe của bạn phải cung cấp cho bạn giấy tờ xác nhận những loại điều trị có và không được bao gồm trong bảo hiểm của bạn. Họ có thể nhóm các phương pháp điều trị thành “nhóm dịch vụ” nên không phải lúc nào cũng rõ ràng. Nếu bạn không chắc chắn, tốt nhất bạn nên kiểm tra trực tiếp với công ty bảo hiểm của mình để xác nhận rằng bạn được chi trả. 

Tôi được bảo hiểm chi trả như thế nào khi điều trị tại bệnh viện?

Đối với mỗi loại chi phí bạn có thể phải trả cho bệnh viện, công ty bảo hiểm của bạn có thể có mức chi trả khác nhau.

  • Nói chung, bảo hiểm bệnh viện tư nhân sẽ:
  • Thanh toán ‘chi phí bệnh viện’ mà bạn có trong bệnh viện
  • Cùng với Medicare, thanh toán 100% Phúc lợi Y tế cho “chi phí y tế” (phí bác sĩ) cho việc điều trị của bạn tại bệnh viện. Công ty bảo hiểm của bạn có thể có một “Medical Gap Scheme” (Chính sách giảm thiểu chi phí y tế phát sinh) giúp trang trải bất kỳ chi phí y tế nào cao hơn số tiền này
  • Thanh toán chi phí lắp bộ phận giả, mức cao nhất được phê duyệt trong Danh sách các bộ phận giả của Chính phủ Úc
  • Thanh toán chi phí thuốc, nếu thuốc đó là:
  • Thuộc Chương trình Phúc lợi Dược phẩm của Chính phủ (PBS)
  • Được Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) chấp thuận như một phương pháp điều trị cho tình trạng của bạn
  • Được sử dụng tại bệnh viện, và
  • Cần thiết để điều trị tình trạng của bạn khi nằm viện

Tốt nhất bạn nên kiểm tra chi tiết những điều trên với công ty bảo hiểm của bạn, vì mỗi công ty sẽ có điểm khác nhau.

Liên lạc với Annalink và đối tác du học của chúng tôi để nhận tư vấn chi tiết về bảo hiểm OSHC, OVHC tại  Úc và bảo hiểm du học tại Mỹ, Canada và các nước khác.

SSDH Team

Share.

Leave A Reply