Tổng hợp những thông tin quan trọng về Migration Program năm 2022-2023

0

SSDH- Chính phủ vừa cập nhật lại Chương trình Migration Program trong năm tài chính 2022-2023, dưới đây là những thông tin có thể bạn cần biết về chương trình này

Xem thêm: 

Du học để định cư? 

Định cư tay nghề thông thường (General skilled visa) 

I. Chỉ tiêu chương trình Định cư trong năm 2022-2023

Chương trình Định cư trong năm tài chính 2022-2023 sẽ có chỉ tiêu là 195,000 suất, trong đó bao gồm:

Diện tay nghề (Skill stream): 142,400 suất

Loại visa Chỉ tiêu năm 2021-202 Chỉ tiêu năm 2022-2023
Employer Sponsored (Visa 186/187) 22,000 35,000
Skilled Independent (Visa 189) 6,500 32,100​
Regional (Visa 491/494) 11,200 34,000
State/Territory Nominated (Visa 190) 11,200 31,000
Business Innovation & Investment 13,500 5,000
Global Talent (Independent) 15,000 5,000
Distinguished Talent 200 300
Tổng 79,600 142,400

Chỉ tiêu Skilled Independent Visa (Visa 189) đã tăng mạnh trong năm tài chính 2022-23. Đồng thời, chính phủ sẽ tập trung xử lý những hồ sơ do Tiểu bang và Vùng lãnh thổ đề cử, nhằm lựa chọn các đương đơn đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của từng khu vực, đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Tại sao diện Skill Stream ưu tiên lao động bên ngoài nước Úc (Offshore) trong năm 2022-2023?

► Thu hút người lao động nước ngoài đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp các doanh nghiệp Úc hoạt động và phát triển

► Trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp thấp kéo dài và thị trường lao động thắt chặt, việc tăng thêm lao động có tay nghề ở nước ngoài vào sẽ giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động kỹ năng trong nước

► Việc thu hút người lao động nước ngoài một phần sẽ giúp thế giới hiểu được Úc đang “hào phóng” hơn trong chính sách định cư cho người nước ngoài có tay nghề.

2. Diện bảo lãnh thân nhân (Family Stream): 52,500 suất 

Loại visa Chỉ tiêu năm 2021-2022 Chỉ tiêu năm 2022-2023
Partner 72,300 40,500
Parent 4,500 8,500
Child 3,000 3,000
Other Family​ 500 500
Tổng 80,300 52,500

Những thay đổi đối với Family Stream trong năm 2022-2023:

► Trong khi Chương trình Định cư năm 2022-2023 tập trung vào Định cư có tay nghề, Chính phủ vẫn thể hiện cam kết của mình đối với những hồ sơ cho diện bảo lãnh nhân thân.

► Từ năm 2022-2023, Partner Visa và Child Visa sẽ không có mức trần.

►Sự xét duyệt theo nhu cầu sẽ hỗ trợ sự gia tăng dân số của Úc bằng cách tạo điều kiện cho công dân và thường trú nhân Úc đoàn tụ với bạn đời của mình.

► Cấp Partner Visa trên cơ sở nhu cầu sẽ cung cấp sự linh hoạt để điều chỉnh chương trình phù hợp với nhu cầu dự kiến. Điều này sẽ giúp đơn giản hóa quy trình cũng như giảm thời gian xử lý Partner Visa cho người nộp đơn.

► Ước tính có 40,500 suất dành cho Partner Visa trong năm 2022-2023, tuy nhiên, ước tính này không phải mức trần

 Những thay đổi đối với Parent Visa trong năm 2022-2023:

► Parent Visa đã được tăng chỉ tiêu từ 4,500 lên 8,500 suất trong năm 2022-2023

► Family migration đóng vai trò quan trọng cho xã hội của Úc, góp phần tăng sự gắn kết xã hội, tăng cường mối quan hệ gia đình và cộng đồng ở Úc.

► Việc tăng chỉ tiêu sẽ giúp nhiều cha mẹ có thể đến Úc hơn và có khả năng hỗ trợ việc chăm sóc con cái hoặc các trách nhiệm khác trong gia đình. Từ đó khuyến khích những cặp vợ/chồng có thể tham gia nhiều hơn vào lực lượng lao động cũng như cải thiện kết quả định cư

3. Diện đặc biệt (Special Eligibility): 100 suất.

Diện visa này bao gồm visa cho những người có hoàn cảnh đặc biệt, bao gồm cả thường trú nhân trở về Úc sau một thời gian ở nước ngoài.

II. Những chính sách quan trọng của chương trình Định cư năm 2022-23

Để giảm bớt tình trạng thiếu hụt lao động có kỹ năng mà nhiều ngành nghề ở Úc đang gặp phải cũng như hỗ trợ sự phục hồi kinh tế sau đại dịch, chương trình 2022-2023 sẽ:

► Tăng chỉ tiêu chương trình định cư từ 160,000 lên 195,000

► Tập trung vào những người lao động có tay nghề cao ở nước ngoài để giảm bớt tình trạng thiếu hụt lao động có kỹ năng của ngành

► Chương trình Định cư lâu dài sẽ là sự cam kết của Chính phủ đối với người lao động có tay nghề

► Chương trình này cũng sẽ giúp giữ chân những người lao động tạm thời trong nước Úc, những người đã và đang đóng góp tích cực cho lực lượng lao động của Úc trong thời gian qua. Ngoài ra, cũng có thể thu hút những người lao động khác quay lại Úc thông qua những lộ trình định cư lâu dài.

III. Tại sao chỉ tiêu cho chương trình Định cư 2022-2023 lại tăng lên trong khi lượng Visa đang chờ xét duyệt vẫn đang tồn đọng đáng kể?

► Úc đang thiếu hụt lao động có kỹ năng trầm trọng trên diện rộng, làm giảm hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp và các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế.

► 1 chương trình với chỉ tiêu nhiều hơn, với trọng tâm là thu hút người lao động từ nước ngoài sẽ giúp tăng nguồn cung cho lực lượng lao động cũng như những hỗ trợ đáng kể cho các doanh nghiệp gặp phải tình trạng thiếu hụt lao động có kỹ năng.

► Giảm lượng hồ sơ xin Visa đang tồn đọng vẫn là một ưu tiên của Chính phủ Úc. Bộ Di trú đang thực hiện các bước để nâng cao năng lực và hiệu quả xử lý các hồ sơ tồn đọng.

► Để giải quyết vấn đề này, Chính phủ đã cung cấp thêm ngân sách và cho phép Bộ Di trú tuyển dụng và đào tạo thêm 500 nhân viên xử lý Visa để tăng năng suất

Nguồn: Edunetwork

Share.

Leave A Reply