Trường Khoa học Máy tính: Học bổng Tài năng quốc tế, ĐH Glasgow, Anh, 2017

0

SSDH – Đại học Glasgow đang mở đơn cho Trường Khoa học Máy tính: Học bổng Tài năng Quốc tế cho chương trình Thạc sĩ Khoa học máy tính, năm học 2017. Học bổng tài năng này được dành cho những ứng viên quốc tế với bằng Cử nhân danh dự loại giỏi (1st class UK) hoặc tương đương với điểm trung bình từ 75% trở lên.

Học bổng Tài năng quốc tế, ĐH Glasgow

Học bổng Tài năng quốc tế, ĐH Glasgow

Mục tiêu của Trường nhằm thu hút những ứng viên tài năng, học giỏi từ khắp thế giới để theo học chương trình thạc sĩ và đem đến cho họ một môi trường giáo dục cạnh tranh và đòi hỏi chất xám.

Đại học Glaslow là trường đại học lâu đời thứ tư trong những trường sử dụng tiếng anh và một trong 4 trường đại học cổ xưa nhất Scotland.

Bậc học: Thạc sĩ

Ngành học: Khoa học dữ liệu; Bảo mật thông tin; Công nghệ thông tin; Phát triển phần mềm, Kĩ sư phần mềm.

Giá trị học bổng:  £10,000

Số lượng học bổng: không giới hạn cụ thể

Quốc tịch: Mọi sinh viên quốc tế đều có thể ứng tuyển cho học bổng.

Yêu cầu:

  • Là sinh viên quốc tế (vì mục đích tính phí)
  • Giữ một đề nghị có điều kiện hoặc không điều kiện cho chương trình học Thạc sĩ Khoa học máy tính

Yêu cầu nhập học:

  • Yêu cầu đầu vào: Hoc bổng tài năng được mở cho những ứng viên quốc tế với bằng Cử nhân danh dự loại giỏi (1st class UK) hoặc tương đương với điểm trung bình từ 75% trở lên.
  • Yêu cầu Anh ngữ: Nếu tiếng anh không phải là ngôn ngữ chính, ứng viên được yêu cầu thực hiện một bài kiểm tra ngôn ngữ trước khi có thể theo học.

Hạn chót nộp hồ sơ: Hạn chót ứng tuyển là 01/06/2017

Phương thức nộp hồ sơ: Ứng viên đã nhận lời đề nghị trước hạn chót ứng tuyển sẽ tự động được xem xét cho học bổng dựa vào thành tích học tập. Ứng viên đang được xem xét cũng sẽ được thông báo trong khoảng thời gian dưới. Ứng viên không cần phải nộp thêm bất kì đơn ứng tuyển nào

Xem thêm thông tin: Chi tiết tại đây.

Theo: Scholarshipplanet

Share.

Leave A Reply