10 từ hữu ích vừa luyện Speaking vừa xơi Writing ngon ơ! (Phần 2)

0 1008 Views

Sẵn sàng du học – Bạn đã sẵn sàng để đạt điểm cao chưa nào?

Xem Phần 1 tại đây!

39629878_1133893980099799_817504504617369600_n 39514939_1133894063433124_8594940419333160960_n 39522330_1133894073433123_1260829057520500736_n 39504303_1133894086766455_7598436882002739200_n 39514962_1133894130099784_7062543856746627072_n

Cá Domino (SSDH) – Theo joloenglish

Share.

Leave A Reply