Các trường Đại học nghiên cứu của Phần Lan có chương trình Cử Nhân bằng Tiếng Anh 2020

0

Sẵn sàng du học –  Vài năm trước đây, ngoại trừ Aalto University, có rất ít trường Đại học nghiên cứu (University) tại Phần Lan mở chương trình Cử Nhân dạy bằng Tiếng Anh. Nhưng điều này đang dần được thay đổi, càng ngày càng có nhiều trường mở các khóa học bậc Cử Nhân cho sinh viên quốc tế, giảng dạy nhiều chuyên ngành đa dạng.

ssdh-du-hoc-phan-lan-helsinki-finland1

Sau đây là danh sách các chương trình dạy bằng Tiếng Anh tại các trường Đại học nghiên cứu của Phần Lan năm học 2020 – 2021.

Chú ý:

⦿ Tất cả các chương trình này đều kéo dài 3 năm, có giá trị 180 ECTS và hầu hết có thể học liên thông lên chương trình Thạc sĩ cùng ngành (2 năm)

⦿ Các Đại học nghiên cứu tại Phần Lan mỗi năm chỉ tuyển sinh 1 lần thường vào tháng 1 hàng năm.

TRƯỜNG NGÀNH HỌC PHÍ
Aalto University

Economics – Kinh tế

International Business – Kinh doanh quốc tế (học tại Mikkeli)

Design – Thiết kế

Chemical Engineering – Kỹ thuật hóa học (mới)

Computational Engineering – Kỹ thuật tính toán (mới)

Data Science – Khoa học dữ liệu

Digital Systems and Design – Hệ thống kỹ thuật số và thiết kế

Quantum Technology – Công nghệ lượng tử mới)

€12,000
LUT University Technology and Engineering Science – Công nghệ và Khoa học kỹ thuật €9,500
Tampere University

Early Childhood Education – Giáo dục mầm non (không tuyển sinh năm 2020)

Science and Engineering – Khoa học và Kỹ thuật

Sustainable Urban Development – Phát triển đô thị bền vững: chia thành 3 nhánh

Administrative Sciences – Khoa học quản trị

Social Sciences – Khoa học xã hội

Technology – Công nghệ

€10,000
University of Helsinki Science – Khoa học
(Tuyển sinh 18/03 – 01/04/2020)
€13,000
University of Oulu Intercultural Teacher Education – Giáo dục giáo viên đa văn hóa €13,000
University of the Arts Helsinki

Fine Arts – Nghệ thuật

Jazz (major subject: instrument or voice) – Jazz (chuyên: nhạc cụ và thanh nhạc)

€5,000
University of Turku Primary Teacher Education – Giáo dục giáo viên tiểu học

Early Childhood Teacher Education – Giáo dục giáo viên mầm non

Information and Communication Technology – Công nghệ truyền thông và thông tin

Ngành Giáo dục: €10,000
Ngành Kĩ thuật: €13,500

Cá Domino (SSDH) – Theo thetreeacademy

Share.

Leave A Reply