Chuẩn bị hành trang du học Úc 2020: Tham khảo học phí quốc tế 2018

0 1056 Views

Sẵn sàng du học – Năm thứ tư liên tiếp, Studymove đã phát triển một báo cáo cho phép các tổ chức đánh giá các chương trình của họ so với học phí sinh viên quốc tế 2018 hiện tại cho các chương trình đại học, sau đại học và du học từ tất cả các trường đại học Úc và bởi tất cả các lĩnh vực nghiên cứu chính.

ssdh-du-hoc-uc-sinh-vien

 

Sử dụng thông tin lệ phí được công bố trên mỗi trang web của trường đại học, Studymove đã phân tích thông tin về phí cho 4.677 chương trình trong năm 2018

Chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ một số kết quả thú vị từ phân tích của chúng tôi:

Nhìn chung, học phí tăng 6,2% trong năm 2018 cho các chương trình UG & PG

Tính trung bình trên tất cả các trường đại học, học phí quốc tế hàng năm cho sinh viên quốc tế năm 2018 cao hơn 6,2% so với năm 2017. Điều này so sánh với mức tăng trung bình 4,9% được báo cáo trong năm 2017.

Mức tăng học phí quốc tế trung bình hàng năm một lần nữa cao hơn tỷ lệ lạm phát dự báo là 2% -3%.

Học phí tăng trong tất cả các lĩnh vực nghiên cứu

Tính trung bình trên tất cả các trường đại học, học phí quốc tế hàng năm cho sinh viên quốc tế năm 2018 cao hơn năm 2017 trong tất cả các lĩnh vực học tập cho cả chương trình đại học và sau đại học.

Mức tăng thấp nhất được báo cáo trong năm nay là 2,8% cho các chương trình Khoa học tự nhiên và vật lý. Chỉ các chương trình trong Giáo dục (6,6%), Quản lý và Thương mại (6,8%) và Sức khỏe (9,3%) báo cáo mức tăng trên mức trung bình. Các lĩnh vực nghiên cứu khác báo cáo mức tăng từ 4% đến 6% trong năm 2018.

Lệ phí cho các chương trình UG tăng 5,5%

Trung bình, học phí quốc tế hàng năm cho một chương trình đại học năm 2018 là $30,840 (so với $29,235 trong năm 2017 và $28,064 trong năm 2016). So sánh các khoản phí năm 2017 và 2018, con số này thể hiện mức tăng $1.602 (tăng 5,5%) cho mức học phí trung bình hàng năm cho các chương trình đại học so với năm 2017.

Lệ phí cho các chương trình PG tăng 5,1%

Trung bình, học phí quốc tế hàng năm cho một chương trình sau đại học năm 2018 là $31,596 (so với $30,064 trong năm 2017 và $28,381 trong năm 2016). So sánh các khoản phí năm 2017 và 2018, con số này thể hiện mức tăng $1,532 (thêm 5,1%) cho mức học phí trung bình hàng năm cho các chương trình sau đại học.

Phí SA vẫn ổn định

Trung bình, chi phí cho một chương trình du học trong 6 tháng vào năm 2018 là $10.235 (so với $10.143 năm 2017 và $9,872 năm 2016) So với phí năm 2017 và 2018, con số này tăng thêm $92 (tăng 0,9%) cho trung bình hàng năm học phí cho các chương trình du học.

Người dịch: Phương Thảo (SSDH)

Share.

Leave A Reply