Những cách nói thay thế ‘yes’ mà bạn cần biết

0 1047 Views

Sẵn sàng du học – Thay vì nói 'yes' thì bạn nên nói…

38404878_1114352978720566_8079637626207862784_n 38289258_1114353042053893_4123154151595048960_n 38286851_1114352975387233_1677328159520849920_n 38267341_1114353048720559_1397314008561745920_n 38257354_1114352965387234_3500702399859785728_n

Cá Domino (SSDH) – Theo joloenglish

Share.

Leave A Reply