Bảo hiểm OSHC không chi trả những chi phí nào?

0
SSDH – Bảo hiểm y tế cho du học sinh (OSHC) là bắt buộc đối với những du học sinh tại Úc, OSHC cung cấp bảo hiểm cho rất nhiều các dịch vụ y tế. Phạm vi bảo hiểm cụ thể có thể thay đổi một chút, tùy thuộc vào nhà cung cấp bảo hiểm và chính sách, nhưng dưới đây là một số khía cạnh chung về những gì thường không được OSHC chi trả.

OSHC không chi trả những khoản gì?

Có một số điều sẽ không được chi trả bởi OSHC, bao gồm một số thứ mà các công ty bảo hiểm không được phép chi trả, những thứ không được Medicare chi trả và một số điều trị chuyên khoa.
OSHC không được phép chi trả:
– Việc điều trị diễn ra trước khi bạn đến Úc.
– Sự chăm sóc y tế được yêu cầu khi đi đến hoặc đi từ Úc.
– Các chi phí liên quan đến việc đưa đón bạn và con bạn đến và đi khỏi Úc
– Việc điều trị đã được bồi thường thông qua lệnh của tòa án, chẳng hạn như bồi thường thiệt hại hoặc bồi thường.
– Các chi phí không được chi trả bởi Medicare hoặc OSHC
Hơn nữa, OSHC không chi trả một số một số hạng mục nhất định bởi những hạng mục đó không được chi trả bởi Medicare.
Hạng mục bao gồm:
– Những chi phí liên quan đến việc chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện tư nhân, như phí phẫu thuật và chỗ ở.
– Thăm khám nha khoa, hầu hết các lần thăm khám và điều trị.
– Làm răng giả.
– Chi phí mua kính mắt, các loại kính áp tròng và thăm khoa bác sĩ nhãn khoa.
– Hầu hết các dịch vụ vật lý trị liệu, trị liệu nghề nghiệp, trị liệu ngôn ngữ, trị liệu mắt, trị liệu chỉnh hình, điều trị bàn chân (chăm sóc bàn chân) và các dịch vụ tâm lý.
– Máy trợ thính và các dịch vụ liên quan.
– Châm cứu (trừ khi được thực hiện bởi bác sĩ)
– Dịch vụ châm cứu.
– Chăm sóc dài hạn (thường được nói đến là chăm sóc trông nom.
– Chi phí bệnh viện và trị liệu phát sinh khi ở ngoài Úc
– Phẫu thuật thẩm mỹ và các dịch vụ y tế và bệnh viện không thiết yếu khác.
– Khám sức khỏe với các mục đích như bảo hiểm nhân thọ, trợ cấp hưu trí, tư cách thành viên hoặc việc làm.
Ngoài ra, nhà cung cấp bảo hiểm không chi trả hoặc hoàn trả cho những trường hợp sau:
– Điều trị hiếm muộn, như thụ tinh trong ống nghiệm (IVF)
– Các dịch vụ khác, bao gồm thăm khám nha khoa, tâm lý trị liệu, thăm khám nhãn khoa, hoặc các dịch vụ y tế và điều trị thay thế khác.
– Các dịch vụ không được chi trả bởi Medicare, như phẫu thuật mắt bằng laser, phẫu thuật thẩm mỹ hoặc các thủ tục y tế thử nghiệm.
– Việc điều trị diễn ra ngoài Úc
– Những hạng mục y tế không thiết yếu, như mua đồ ăn từ Căng-tin bệnh viện.
Nếu bạn yêu cầu bảo hiểm chi trả bất cứ hạng mục nào ở trên, bạn có thể khám phá các lựa chọn bảo hiểm khác. Ví dụ, bạn có thể mua những hợp đồng bảo hiểm y tế chung, thường được nói đến là bảo hiểm y tế bổ sung, bên cạnh bảo hiểm OSHC của bạn. Hợp đồng bảo hiểm sức khỏe bổ sung có thể chi trả cho những chi phí y tế khác nhau, bao gồm dịch vụ thăm khám nha sĩ, các buổi tâm lý trị liệu, và thăm khóa nhãn khoa. Bạn có thể liên hệ với những đại lý đối tác của Annalinks và Annalink để biết thêm chi tiết.
Liên hệ với Annalink và đối tác du học của chúng tôi để nhận tư vấn chi tiết về bảo hiểm OSHC, OVHC tại Úc và bảo hiểm du học tại Mỹ, Canada và các nước khác.
SSDH Team
Share.

Leave A Reply