Canada: Cơ hội phát triển ngày càng mở rộng cho người nhập cư

0

Sẵn sàng du học – Theo nghiên cứu của Business Development Bank of Canada (BDC) cho thấy nhiều người nhập cư đang bắt đầu kinh doanh tại Canada và nền kinh tế Canada đang phát triển ngày càng đa dạng nhờ người nhập cư.

ssdh-du-hoc-canada-montréal1

Thử thách nhưng đáng để đầu tư

Bài khảo sát của BDC đã xem xét sự hài lòng trong công việc của các doanh nhân và thấy rằng để điều hành một doanh nghiệp rất căng thẳng, nhưng so với thành tựu đạt được họ cảm thấy xứng đáng với những công sức họ bỏ ra.

Tuy nhiên, con đường để sở hữu một doanh nghiệp thành công là không dễ dàng. Ba phần tư các doanh nhân được khảo sát cho biết họ phải đối phó với sự bất an về tài chính, căng thẳng quá mức. Tuy nhiên, có một số kỹ năng đáng chú ý góp phần trong sự thành công của doanh nhân.

Kỹ năng quản lý, kỹ năng kỹ thuật và gan dạ

Doanh nhân cần một liều can đảm và sự chăm chỉ để bắt đầu kinh doanh. Những người có định hướng mục tiêu rõ ràng, những người tỏ ra kiên cường khi gặp thất bại, và không nản lòng khi đối mặt với nghịch cảnh, có nhiều khả năng trở thành một doanh nhân thành công.

Kỹ năng quản lý bao gồm:

– Lãnh đạo và quản lý nhân sự

– Đổi mới

– Kết nối mọi người với nhau.

Các kỹ năng kỹ thuật gồm:

– Quản lý tài chính

– Bán hàng và marketing

– Quản lý nguồn nhân lực

– Quản lý hoạt động

– Lập kế hoạch chiến lược

Người dịch: Phương Thảo (SSDH)

Share.

Leave A Reply